حقوق اقلیت‌ها در نظام حقوق بین‌الملل

احسن حسن‌پور وکیل دادگستری امروزه رشد و توسعه حقوق بین الملل، بر حاکمیت‌های داخلی ،محدودیت‌هایی را وارد کرده است . از آن جمله الزام دولت‌ها به رعایت حقوق اقلیت‌ها می باشد که در صورت نقض گسترده حقوق اقلیت‌ها، می‌تواند برای دولت تبعات جدی داشته باشد . در این نوشتار به حقوق اقلیت‌ها در نظام حقوق بین الملل به صورت مختصر اشاره می کنیم. منبع اصلی این نوشتار اثر ارزشمند دکتر ستار عزیزی تحت عنوان ((حمایت از حقوق اقلیت‌ها در حقوق … بەردەوام بە لە خویندنەوەی حقوق اقلیت‌ها در نظام حقوق بین‌الملل