آیین‌نامه

پیش‌فرض بهرەبرداری شما از این سایت، موافقت شما با مقررات آن (آیین‌نامه) در آخرین ویرایش آن است.

لطفا این مقررات را − که مواد آن در زیر می‌آید − با دقت بخوانید.

• وبسایت «خاکی کوردستان»  صدای کاربران است. این پلاتفرم بازتاب‌دهنده دیدگاه « خاک کوردستان»، مدیریت آن، اعضای آن و فرد یا افرادی خاص در میان آنان نیست. تمام نوشتارها بازتاب دهنده نظر نويسنده آن است و نه سایت.

• استفاده از «خاکی کوردستان» هم تابع مقررات «XAKK»  است . اگر می‌خواهید مطلبی را در «خاکی کوردستان»  نشر دهید، باید این مقررات و قوانین را رعایت کنید.

• حقوق آثاری که اختصاصا در«خاکی کوردستان» منتشر می‌شوند، تابع حقوق آثار خلاق عمومی غیر انتفاعی یعنی

Creative Commons-Attribution Non-Commercial Share Alike License  – CC BY-NC-SA

هستند. این به این معنی است که می‌توان آنها را تکثیر کرد، به شرط اینکه این کار با هدف بهره‌وری اقتصادی صورت نگیرد. «خاکی کوردستان» باید به عنوان منبع ذکر شود.

• به آثار و مطالبی که در «خاکی کوردستان»نشر می‌یابد، کارمزد تعلق نمی‌گیرد.

• «خاکی کوردستان» می‌تواند مطالب دریافتی را به هر شکل، شیوه یا قالبی که مناسب بداند، منتشر کند.

• در هر زمان، مدیریت «خاکی کوردستان» می‌تواند اثر منتشر شده را به شکلی دیگر نشر دهد یا به طور کامل، حذف کند.

• «خاکی کوردستان» موظف نیست که هر مطلبی را که دریافت می‌کند نشر دهد. «خاکی کوردستان» همچنین موظف به ویرایش مطالب دریافت‌شده نیست. در «خاکی کوردستان» اصل بر این است که مطالب به همان صورتی که دریافت شده‌اند، نشر داده شوند. شیوه نشر و نحوه نمایش اثر تابع مقتضیات سایت است.

• مطلبی که برای نشر به «خاکی کوردستان» فرستاده می‌شود، یا باید اثر خود فرستنده باشد یا  صاحب اصلی اثر اجازه صریح داده باشد که می‌توان آن را در پلاتفرم‌های دیگر به صورت آزاد نشر داد. اگر این قاعده نقض شود، مسئولیت آن متوجه کسی است که مطلب را برای نشر در اختیار «خاکی کوردستان» گذاشته است.

• «خاکی کوردستان» تضمین نمی‌کند که هر مطلبی را که نشر می‌دهد، به لحاظ اطلاعاتی دقیق و جامع و به لحاظ کاربرد زبان و نحوه بیان، روشن، ویراسته و پیراسته باشد.

• کسی که مطلبی برای نشر در «خاکی کوردستان» می‌فرستد تضمین می‌کند که آن مطلب به کسی توهین نمی‌کند، حقوق قانونی کسی را ضایع نمی‌کند، به حریم خصوصی کسی تجاوز نمی‌کند.

• «خاکی کوردستان» مطالبی را نشر نمی‌دهد که استنباط شود در آن کسی یا کسانی، گروهی، یا گروه‌هایی به صورتی دلخواه و بی‌پایه در مقام مظلوم یا در مقام ظالم نشانده شده‌اند، با دسته‌بندی‌های دلخواه و تابع میل فردی یا گروهی، امتیازور شده‌اند یا متهم شده‌اند که صفاتی کاملا ناپسندیده و منفی دارند.

• «خاکی کوردستان» امکانی جهت شهروندی که خود را کوردستانی میداند ،میباشد. امکانات نشر در آن در اختیار حزب‌های سیاسی و دولت‌ها قرار نمی‌گیرد و یا محدود خواهد گردید.

• انتشار نظر (کامنت) زیر مطالب «خاکی کوردستان» آزاد است. حق «خاکی کوردستان» برای جلوگیری از نشر یا حذف هر نظری محفوظ است. به ویژه زمانی که تشخیص دهد آن نظر بی‌ربط، توهین‌آمیز  یا حاوی ایرادی غیرمنصفانه است یا آنکه مقررات عمومی «خاکی کوردستان» را نقض کرده است.