آقای ظریف: میدانید چه کسی جعلی است ؟

آقای جواد ظریف، شما در مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی در برابر نمایندگان ملتتان با افتخار عنوان فرمودید که مفتخر هستید که در برابر پرچم جعلی کوردستان در مراسم سوگواری سر خم نکردەاید. براستی شما با چه رویی به پرچمی که مظهر آزادیخواهی، سربلندی و شجاعت یک ملت است چنین نگاهی دارید؟ آیا برای شما مهارت های کلامی و اتاق های دیپلوماسی فضیلت است؟ خوشبختانه در یکی از نظرسنجی های کشور کانادا، مردم سیاستمداران را بی اعتمادترین و آتش نشانان … بەردەوام بە لە خویندنەوەی آقای ظریف: میدانید چه کسی جعلی است ؟