اقدامات فوری برای کوردستان پس از کرکوک

اقداماتی که فوری و سریعا پس از اتفاقات کرکوک میباید توسط کوردستان انجام شود

 

١- در داخل همه شهرهای کوردستان تمام کوردها باید اسلحه به دست داشته باشند و پیشمرگه باشند، استراتژی کوبانی باید تکرار شود، با این استراتژی نه تنها موشک و بمب تاثیر ندارد، بلکه ایران و ترکیه با زدوبند نمودن با سران کورد به رضایت و یا با اجبار نمیتوانند دست آورد رفراندوم را از بین ببرند. چون نیروهایی بزرگتر از ایران و ترکیه ، میخواهند منابع زیرزمینی کوردها را با کشتار کوردها توسط ایران و ترکیه ، پس از جنگ بزرگ بدست آورند و کوردها مزاحم آنها هستند. در این پلان و برنامه ، ایران و ترکیه فقط دستشان خونین میشود. تمام مخالفان کورد از پارتیزانی شدن و همگانی شدن مقاومت کوردان میترسند. حمل سلاح همگانی سبب استقلال آمریکا شد.

٢- همانطور که در رفراندوم -بڕیار به گەل – یا همان اختیار به مردم داده شد، سران احزاب که زیر فشار نیروهای بیرونی هستند، باید اعلام کنند که مردم تصمیم به دفاع تا آخرین قطره خون خویش گرفتەاند، این مقاومت را توزیع شده -distributed- و شکست ناپذیر خواهد کرد، در تمام تاریخ نیروی پارتیزانی و پراکنده پیروز(پ.ک.ک) شده است. با توجه به غیبت کنونی و بیاننامەهای بدون تائید ، مشخص است نیروی بسیار بزرگتری کنترل سران و آگاهی رسانی را دارد. با انجام مورد بالا آنها آزادی عمل بیشتری خواهند گرفت. سازمانهای توزیع شده ، حتی با خیانت یا دستگیری رهبران ماندگار و سرپا خواهند ماند.

٣- مردمان مدنی و عموم مردم از هر چهار بخش کوردستان در حد مقدورانشان به سمت مناطق مورد منازعه حرکت و راهپیمایی کنند. درست است که بسیاری معتقدند که یک حزب با برنامه رفراندوم را رهبری کرده، اما یقینا آن قولهایی که به جریان اصلی کنونی داده شده ، محقق نخواهد شد. همین مورد در وعدەهای پیش از جنگ قدرتهای بزرگ به آلمان تکرار شد.

٤- یک دولت خارج از کوردستان- مثلا در اروپا- بدور از دست دشمنان که بتواند آزادانه بر اساس منافع ملی کوردستان تصمیم بگیرد، سازماندهی شود. تمام تصمیمات باید از یک گروه تخصصی و متخصص صادر شود نه احزاب سیاسی. این کاری بود که کنگره جهانی یهود در اروپا انجام داد .

٥- برای مستقل نمودن و اداره زمانی جغرافیای کوردستان ، پول دینار عراقی با یک پول کوردی (کورو Kuro) تعویض شود. این سبب میشود که همگی کوردستانیان با مبادله این واحد پولی گردش اقتصادی به داخل کوردستان منتقل شود. این جهت گردش مینیمم مایحتاج و امنیت غذایی داخل کوردستان است و در کنار آن میتوانند همچنان از دلار یا دینار برای مبادله با بیرون استفاده کنند. چگونگی انتشار و میزان آن در پروپوزال جزئی تری قابل بیان است.

٦- کوردها نباید به امنیت لولەهای نفتی پایبند باشند، کاری که شاه عربستان در بحران نفتی ١٩٧٣انجام داد. این عمل تضمینی برای ورود جامعه بین المللی به کمک کورد است، کوردها لازم نیست به امنیت لولەها وفادار باشند وقتی دیگران به هیچ پیمان خود نبودەاند. یادمان باشد انقلاب ایران پس از بحران نفتی برای ایجاد لولوخورخورە بر سر اعراب بوجود آمده است، وجود شیعە سیاسی برای کنترل سنی نفتی است.

٧- هیچیک از رهبران کوردستان (مخصوصا بارزانی) نباید به فشارها جهت خروج از کوردستان جواب بدهند (بمانند شاه که پس از خروج ارتش و سیستم سقوط نمود) فورا بقیه کوردستان در مدت کوتاهی سقوط خواهد کرد، رهبران در کنار مردم بمانند، اگر متجاوزان به طرف هەولێر نیرو بفرستند، درحقیقت برای غافل کردن و دست شستن کورد از مناطق شمال حمرین (کرکوک، گەلالە،..) میباشد این مناطق در قرارداد ورسای نهایی پس از پایان جنگ باید کوردستانی باشند.

 

این جنگ ٤ طرف دارد (کوردستان، ایران، آمریکا و…) که فقط یک نیرو برحق است. این نیرو پیروز میشود.

+ posts