عوارض کشنده واکسن‌های کرونا

تظاهرات علیه ظلم و جور کرونایی در ایران مقابل مجلس اسفند 1400
دز سوم واکسن سبب عفونت تمام بدن خواهد شد، واکسن سوم نزنید.
بیمار و زمین گیر شدن اکثریت غالب کادر درمان واکسم زده با کروناویروس چینی با نام اومیکرون
نود و پنج درصد کسایی که به دکتر محمدی مراجعه می کنند و مشکلی دارند حداقل یک دوز واکسم کرونا زده اند.
(نانوچیپ گرافین) بررسی درون ویالهای واکسم کرونای سینوفارم، استرازنیکا، اسپوتنیک زیر میکروسکوپ
باور کنید این واکسم کرونا هستش که باعث بیماری میشه – بالای 90% واکسم زدگان اومیکرون گرفتن
بالای نود و چند درصد تختهای آی سی یو و بستری شدگان واکسم کرونای سمی زدند
آیا کسانی که شما را مجبور به واکسم یا اینکه شما را تهدید به واکسم میکنند، عواض آن از جمله مرگ ناشی از واکسن را هم جبران می کنند؟
عوارض جانبی واکسم سینوفارم
تمامی واکسم های کرونا برای کاهش طول عمر ، کشتن یا مریض کردن شما هستش
کرونا بهانه ای برای تزریق واکسم حاوی نانو چیپ های گرافینی قابل کنترل توسط اینترنت
Health
+ posts