سرزمین کوردستان : قدرتی که از ریشەها بەما میرسد

ئا. کرماشانی

سرزمین کوردستان با سرنوشت و زندگی ملت کورد، چون گوشت و خون آمیخته است. این سرزمین مقدس گهواره قبر نیاکان ماست و جوهر میراث و تاریخ ما را تجسم میبخشد. هزاران سال است کە از شیره جان خودش به ما غذا دادە و وجود ما را برای نسل ها پرورش داده است. با این حال، واقعیت تاسف بار این است که این سرزمین گرامی اکنون خود را تحت کنترل قدرت های استعماری و عوامل هرزە و کوردنمایشان میبیند. بازپس گیری سرزمین کوردستان صرفا یک جستجوی سرزمینی نیست. این یک پیگیری صمیمانه برای بازپس گیری ریشه های اجدادی، حفظ هویت فرهنگی و تضمین آینده ملت کورد است. پیوندهایی که ما را به سرزمین کوردستان پیوند میزند ناگسستنی و عمیق است. دره‌ها و کوه‌هایش با زمزمه‌های اجدادمان طنین‌انداز شدە که فداکاری‌ها و مبارزاتشان ما را به شکل امروزی درآورده است. همین خاک کوردی، داستان های مقاومت و عزم ملت کورد را در خود جای داده است، داستان هایی که باید به نسل های آینده منتقل شوند.
هزاران سال است که سرزمین کوردستان پناهگاه ما بوده و در سختی ها مایه آرامش و سرپناه ما بودە است. فراوانی آن رزق و روزی را فراهم برایمان کرده است، در حالی که مناظر آن الهام بخش فلسفە، هنر، شعر و شیوه زندگی پر جنب و جوش ماست. ولی اکنون سایه استعمار خود را بر این سرزمین مجلل و مقدس انداختە است و نه تنها مرزهای فیزیکی آن، بلکه رشته‌های ناملموس پیوند ما را نیز تهدید میکند. واگذاری سرزمین کوردستان به دست استعمارگران، تسلیم بخشی جدایی ناپذیر از ذات ما خواهد بود. این به معنای ترک میراث اجدادمان، خیانت به مبارزاتیست که آنها برای روشن نگه داشتن شعله ما متحمل شدند. وظیفه ما به عنوان نگهبانان این سرزمین این است که در برابر جریان تاریخ قیام کنیم و در بازپس گیری آنچه حق به ما تعلق دارد متحد باشیم. سرنوشت ملت کورد با سرنوشت خود کوردستان گره خورده است. با تلاش برای بازپس گیری کنترل سرزمینمان، ما نه تنها بر حاکمیت ارضی خود تاکید میکنیم، بلکه از قلب هویت کوردی و انسانی خود نیز محافظت میکنیم. سفر پیش رو ممکن است سخت باشد، اما انعطاف پذیری که در رگ های ما جریان دارد، گواهی بر قدرتیست که همیشه معنای زندگی ما را مشخص کرده است. ما باید با عزمی تزلزل ناپذیر به سوی آینده ای بکوشیم که سرزمین کوردستان بار دیگر گواهی بر وحدت، پایداری و روحیه پایدار ما باشد.در این تلاش، مبارزه ما فراتر از مرزها و اختلافات سرزمینیست. سرزمین کوردستان چیزی بیش از یک تکه زمین است. این گواهی زنده بر شجاعت، آرزوها و رویاهای یک ملت است. همانطور که در چهارراه تاریخ ایستاده ایم، فراخوانده شده ایم تا از چالش ها و شکاف هایی که بر ما تحمیل شده است قیام کنیم. اتحاد و عزم ما به عنوان چراغ امید برای ملت کورد خواهد بود و به ما یادآوری میکند که قدرت شکل دادن به سرنوشت ما در دستان جمعی ما است. تاریخ سرزمین کوردستان حکایت ایستادگی در برابر ناملایمات، عزم تزلزل ناپذیر برای دفاع از آنچه حق ماست است. بیایید از این تاریخ نیرو بگیریم و در پیچیدگی های زمان حال بگردیم و برای شکل دادن به آینده ای تلاش کنیم که سرزمین کوردستان را به جایگاه واقعی خود به عنوان مهد میراث ما بازگردانیم. در این جست و جو، سخنان نیاکانمان و پژواک مبارزاتشان را که در گذر زمان طنین انداز می شود به یاد بیاوریم. بیایید متحد بایستیم و از سرزمینی که ما را پرورش داده و نیاکانی که ما را هدایت کرده اند الهام بگیریم. زیرا سرزمین کوردستان فقط یک تکه جغرافیا نیست. این قلب تپنده ملت ماست و ما هرگز از تلاش خود برای بازپس گیری آن از چنگال استعمار دست نخواهیم کشید. همانطور که ما به سفر خود برای بازپس گیری سرزمین کوردستان ادامه میدهیم، باید از قدرتی استفاده کنیم که از تاریخ مشترک ما و وحدت هدفی که در رگ های ما جریان دارد، استفاده کنیم. مبارزاتی که امروز با آن روبرو هستیم، حوادث مجزا نیستند، بلکه بخشی از یک روایت طولانی مدت از تاب آوری و استقامت هستند.
پیوند ما با سرزمین کوردستان پیوند عمیقی است که فراتر از مرزها و سیاست است. این سرزمینیست که اجداد ما در آن جنگیدند، و در آن زندگی برایمان ساختند. این مخزن حافظه جمعی ما است. ما نگهبانان این تمدن هستیم و مسئولیت داریم تا اطمینان حاصل کنیم که فداکاری های کسانی که قبل از ما آمده اند بیهوده نبوده است. سرنوشت ملت کورد در گرو توانایی ما برای ایستادگی در برابر ظلم و سلطه بیگانگان، برای دفاع از حق خود برای تعیین سرنوشت بر سرزمینی است که کلید هویت فلسفی، فرهنگی و تاریخی ما را در اختیار دارد.

Website | + posts