پروژه سوم اطلاعات ایران ، کنگره نامداران کورد

پژواک کوکبیان

با توجه به نشانەها و اتفاقات اخیر،  ایران برای نابودی کوردستان سه پروژه استراتژیک دارد.کنگره نامداران پروژه سوم می‌باشد. در نوشتارهای بعدی دو پروژه دیگر بسط داده خواهد شد.

پروژەهای استراتژیک سەگانه  عبارتند از :

١- بی اعتبار و بی آبرو نمودن نیروهای ملیگرای کوردستان

٢- تقویت نیروهای اسلامی برضد ملی در کوردستان

٣- استحاله و کنترل هنرمندان و متخصصان کوردستان

در روزهای ١١ تا ١٣ خرداد ، در دانشگاه کردستان گردهمایی برگزار می‌شود که دولت ایرانی از آن به عنوان کنگره نام می‌برد. هرچند که مکانیسم و کارکرد کنگره بسیار متفاوت است، اما نکاتی از برنامەها و چگونگی طرح‌ریزی اولیه نشانه از وجود یک پروژه امنیتی ، اطلاعاتی و در چشم انداز طولانی تر، استراتژیک جهت نابودی هویتی و ژنوساید فرهنگی ملت زاگروس و کوردستان می‌باشد.

شوان پرور، مظهر خالقی، حسن لور حمزەای

در فراخوان اولیه آشکارا وزارت اطلاعات به عنوان یکی از برگزارکنندگان و مجریان معرفی می‌شود که در نسخه پایانی سایت نام وزارت حذف شدە است. دلایل زیر حاکی از آن است که این پروژه زنجیرەای از یک برنامه جهت بلعیدن مساله کورد با تمکین و رام کردن نیروهای کوردستانی می‌باشد. این پروژه سوم ، چهار هدف واضح را رونمایی و آشکار میکند.

اول : هدف آقای خالقی است

استعمار همواره ابتدا با آسیمیلاسیون، هضم و بلعیدن فکری، فرهنگی و زبانی یک ملت را اشغال می‌کند سپس بعد از آن است که اشغال سرزمینی و خاکی صورت می‌گیرد، زیرا که بدون ایجاد انفعال و عدم حرکت، نمی‌توان یک سرزمین را در اشغال نگه داشت. پروژه استمرار استعمار کوردستان فقط از طریق استعمار زبانی، مؤسساتی و اقتصادی ممکن است. کوردستان تحت چپاول ایران، بطور گسترده از طریق استعمار زبانی و ذهنی نابود شده است.

توجه به پروژه های قبلی دولت های استعمارگر کوردستان خصوصا در دو مورد می توان نقشه آنها و نیت واقعی, سیستم استعمار ایرانی و ترکی را دریافت نمود.

نوشتار پیشین “شوان پرور کردن خالقی” (http://www.kurdia.net/archives/4528) به سرانجام آقایان شوان پرور و حسن لر اشاره میکند.

تلاش نخست این است که استاد خالقی به عنوان هنرمندی که سمبل مدرنیته، کلاسیک و علم در هنر جدید موسقی است، در گروەهای موسیقی کورد در داخل (کامکارها، ناظری، ..) حل شوند و در عین اینکه ایران هنر کوردی را بلعیده و زیر موسیقی ایرانی (همانند اینکه سعی نمودەاند زبان کوردی را تحت زبانهای ایرانی! ثبت جهانی دهند) قرار خواهد داد، بلکه اسطوره هنرمند تبعیدی کورد (معادل شوان پرور در باکوور) را به داخل آورده و همانند خواننده افسانەای لرستان، حسن لر ایشان را سوخت و مهر ابطال بزنند.

این بازگشت، موقعیت دیگر هنرمندان را بسیار مشکل خواهد کرد. این ممکن است به بازگشت زنجیروار بسیاری دیگر از هنرمندان منجر شود. هنرمندان توجه کنند که عبدالله پشیو با وجود آزادی در کوردستان باشور ، هنوز به منزله اعتراض ، حاضر نیست ، اقامت ماندگار گزیند. ایشان همچنان نماد اعتراض به فساد و تبهکاری دولت اقلیم ماندگار شدەاند.

هنرمند و روشنفکر نباید با سکوت و یا قبول وضع موجود به ظلم، استبداد و استعمار مهر تایید بنهد، جامعه بدون وتد(قائم خیمه) ، از نقشه کره خاکی محو خواهد شد.

دوم : انسداد و جلوگیری از گسترش گفتمان استعمارستیزی

دولت ایران با بیداری مظلومان و مفهوم جدیدی مواجه شده است. ملت های زیر سلطه جغرافیای ایران متوجه پدیدەای شدەاند که بطور کامل تئوریزه و قابل لمس شده است. این مفهوم استعمار است.

این مساله که ایران همانند دولتهای استعمارگر، در تمامیت مفهوم علمی و عملی کلمه، سرگرم استعمار بقیه ملل این جغرافیا است ، سبب آگاهی روشنفکری و نخبگان حتی ملل دیگر، آذری/ترک و عرب شده است.

پس از ارائه و نهادینگی ، تئوری استعمار جهان سومی و استعمار وکالتی این قلم  و ادامه بحث توسط دیگر فعالان سیاسی، روشنفکران ایرانی و خصوصا محافل نزدیک به آقای رضا پهلوی از این خودآگاهی نو ملتهای مستعمره شوکه شدەاند. اینان از مطرح شدن و بازشدن مفهوم استعمار شوکه شدەاند (١:٤٥ لینک) – https://youtu.be/jGJSwmEgFp0?t=6667

دولت ایرانی درصدد است با دعوت از هر فردی که از لحاظ علم و خصوصا اقتصاد دارای مدارک دانشگاهی می‌باشند ، بتواند راهکار و راه حل موقت، سرهم‌بندی و زودگذری را برای گذر از بحران فعلی استقلال خواهی کوردستان ظاهرسازی کند. پیشتر هیچ کس و هیج کنفرانسی برای اقتصاد مستعمراتی کوردستان برگزار نمی‌شد و حتی موضوع اقتصاد به عمد به حاشیه فرستاده می شد. حال آنکه پرسش اینجاست که در این کنگره این همه متخصص اقتصاد (کردزبان ! به تعبیرلینک وبسایت) چرا دعوت شدەاند ؟ بسیاری از  افراد مقیم دانشگاەهای کوردستان به این کنگره دعوت شدەاند و مطمئنا مدعوین خود اصلا از اهداف پشت پرده چنین برنامە و غش ایرانی آگاه نیستند. با توجه به مصاحبه ذیل دلیل حقیقی دعوت یکباره این تعداد متخصص اقتصادی مشخص می‌شود. تحت شعاع قراردادن و فراموش ساختن گفتمان استعمار اقتصادی کوردستان و زاگروس هدف اصلی می‌باشد و سایر مباحث بحث حاشیەای و فرعی می‌باشد. اینان هیچگاه در پی توسعه کوردستان نیستند.

http://kurdish-elites-congress.ir/?p=1052&lang=fa

سوم: ایجاد مکانی تحت کنترل و زیرنظر دولت ایرانی

هدف سوم ایران، ایجاد مرکزی منفعل همچون ققنوس کوردها در داخل ایران زیر نظر استعمار ایرانی میباشد که دانشگاهیان کوردستان و زاگروس برنامه منسجم و واقعی برای توسعه و پیشرفت سرزمین مادری خود نداشتە باشند.

اگر دولت ایران برای کاربرد و آینده علم در کوردستان و به خدمت گرفتن آن نگران است و دلسوز، به چه دلیل برادران آرش علایی و کامیار علایی که کارشان صرفا تحقیقات پزشکی ایدز بوده، را به مدت چندین سال در زندان به جرم کوردبودن حبس نمودند؟ آرش علایی کسی است که در هاروارد محقق برجسته ارشد می‌باشد.

لازم به ذکر است که این اتفاق یک هفته پیش از سالگرد قتل دکتر قاسملو میباشد و همزمانی این مراسمات همواره توسط ایران بدون دلیل نبوده است.

چهارم: چگونگی برگزاری و مدیریت کنگره

دلایل و نشانەهایی تایید میکنند که از لحاظ اجرایی و فنی، این یک پروژه امنیتی وزارت اطلاعات می‌باشد.

١- اهمیت کنگره و سایت و زبان کوردی برای طراحان همین مقدار است که بخش کوردی وبسایت کاملا غیر قابل استفاده است و نوشتەهای آن درهم ریخته است. این نشانه آنست که هیچ کوردی خوانی، دست‌اندرکار مدیریت و طراحی این کنگره، سایت و پروژه نبوده است. تصویر زیر گویای آن است، که برای کسی مهم نیست اگر بخش کوردی سایت قابل استفاده نیست.

View post on imgur.com

٢- جالب است که سایت فقط برای یکسال ثبت شده و مشخص است که پروژه موقتی می‌باشد، گویا پس از کنگره کسی دیگر با نامداران کورد کاری ندارد. اهداف و موارد بالا تامین شود، وزارت اطلاعات و دولت ایران پیگیری و دغدغه نخواهند داشت.

http://whois.domaintools.com/kurdish-elites-congress.ir

٣- با توجه به رکورد سازمان Nic  ثبت نام اولیه سایت و نام وبسایت توسط IP آدرسی از سلماس آذربایجان غربی صورت گرفته است، در حقیقت شخصی از قرارگاه و مکان جغرافیایی سلماس در مراحل اولیه اسم اینترنتی سایت را رجیستر کرده است.چه کسی هست نداند که امور سایبری و فنی کوردستان را ماموران ترک اطلاعاتی انجام می‌دهند که (بواسطه بافت مختلط کورد/ترک شهرهایی چون، نقده، سلماس، …) کوردی بلد هستند.

سرانجام

سعی ایران در استحاله روشنفکران کوردستان و زاگروس، بسیار باید با زیرکی آنان مورد تحلیل قرار گیرد. استعمار ایران اگر به کوردستان اجازه توسعه دهد، خود نابود میشود، دوئالیته کوردستان/مزوپوتامیا و ایران دو وجود ناهمزیست هستند، یعنی چپاول کوردستان است که به ایران قدرت دادە است، زیرا که ایران منابع آبی، غذایی، زیرزمینی و فرهنگی مزوپوتامیا را غارت نکند، کشوری در حد کامبوج خواهد ماند.

+ posts