تغییر جهان با انقلاب صنعتی کوردستان

مهندس کامبیز فاتحی محقق و مخترع کرد در زمینه محیط زیست و اهل شرق کوردستان است که مقاله‌ای را درخصوص چگونگی تأمین انرژی برق در کوردستان نوشته و آن را انقلاب صنعتی کردستان می‌نامد. این مقاله آقای فاتحی در سایت «کوردانه» منتشر شده و بر داعیه خود جهت حل معضل انرژی در کوردستان اصرار می‌ورزد.

مهندس فاتحی, در مقاله خود می‌گوید:

«درجهان برای ساخت وایجاد یک مگاوات برق درنیروگاه های مختلف بطور میانگین نیاز به سرمایه گذاری هنگفت هفتصد و پنجاه هزار الی یک میلیون دلار می باشد تا کشورها بتوانند نیازهای انرژی صنعت ، کشاورزی و مصارف شهری خود را بدست آورند. این در حالی است که بایستی هزینه های بسیارزیاد سوخت مصرفی این نیروگاه ها را به آن اضافه کرد.حال با اختراع انرژی جدید وپاک برق کوردستان که از طریق روش نوین توربین مغروق در آب سدها و دریاهابا فرمول P+1at توسط اینجانب ارائه شده است.اگرچه دانش فوق توسط بسیاری از متخصصین و اهل فن به صراحت پذیرفته شده است.اما همچنانکه قبلا گفته وخواهم گفت ،این اختراع(برق کوردستان) در کلیه ی مراکز تحقیقاتی جهان به دلیل اینکه بر اساس قوانین هیدرولیک کاربردی فرموله شده است، قابل دفاع می باشد. برهمین اساس بسیاری از هزینه های اضافی سر بار این نیروگاه های سوخت فسیلی و اتمی در جهان کم و از بین رفته ویا بصورت کلی اصل نیروگاه های فوق از مدار خارج شده و دریچه ای نو برای دانشمندان درعلم هیدروالکتریک گشوده خواهد شد.بنا براین به محیط زیست هیچگونه آسیبی وارد نخواهد آمد،آن هم به این دلیل که با زیبائی خاصی در عمق آب فضای اتمسفراحداثی با لوله هائی با احجام هندسی متفاوت بصورت کاملا علمی به توربین و مولد انرژی متصل شده اند وحاصل آن انرژی بسیار زیادی دراثر عشق بازی آب وهوا با یکدیگر ایجاد شده و با استفاده ی بهینه از فرمول فوق سیکل جریان تولید برق تکمیل خواهد شد.واین تکنولوژی اگر درسدها نصب شود یک قطره از آب سد به هدر نخواهد رفت.یعنی با اختراع برق کوردستان یک سد را به صدها سد درون مخزن خود سد تبدیل کرده واز تمام پتانسیل هد استاتیکی آب این سدهای خود ساخته در درون آن سد واحد، صدها بارانرژی همان سد واحد را کسب می نمایم .لازم دانستم بدلیل تاثیرشگرفی که برق کوردستان برجهان امروزی خواهد داشت واین تاثیر به گونه ای است که درتخیل انسان امروزی به سادگی جای نخواهد گرفت و با گذشت زمان نیز به سهولت نمی توان این تاثیراعجاب انگیز را باورکرد.

ساده ترین حالت تاثیر برق کوردستان بر جهان ،برنامه ریزی کلیه ی کشورها برای از مدار خارج کردن کلیه ی نیروگاه های سوخت فسیلی و اتمی خود می باشد.به این علت که می دانندهزینه های نگهداری این نیروگاه ها و ریسک عملکرد آنها بسیار هنگفت می باشد ونیز برای کسب انرژی حاصل از این نیروگاه ها محیط زیست کشورها وجهان را به خطرانداخته اند،به گونه ای که میزان آلودگی آب ، هوا وخاک حاصل از این آلودگی ها دلیل اصلی انقراض بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری می باشد.

روش نوین هیدروالکتریک

بنا براین برق کوردستان در اصل نگرش کلی جهان را نسبت به روش ساده و معمولی گذشته ی هیدرو الکتریک تغییر خواهد داد. به این صورت که بیشتر میزان انرژی را می توان به سهولت از سدها و دریاها در مقایسه با روش های گذشته بدست آورد وبه راحتی می توان علوم دیگررابه خدمت روش نوین هیدرو الکتریک درآورد وعلاوه بر جلوگیری از گرم شدن کره ی زمین بسیاری از مواقع نیز از هزینه های ساخت و نصب خطوط انتقال نیرودر جهان کاست وکلیه ی صنایع ارزشمند وبنیادین کنونی ، از جمله صنایع نفت وگازرا به سمت و سوی تولیدات ارزشمند خاص و مرتبط انرژی هدایت کرده ودر اصل ویژگی زیبای برق کوردستان استفاده از چندین توربین سری و موازی در یک سیکل وسیستم شناوری و تعادلی می باشد.واستفاده از روشهای بسیار ساده ی سرویس وتعمیرات این تاسیسات از ویژگی های این روش خاص می باشد.

کوردستان به جمع کشورهای پیشرفته می‌پیوندد

نقش برق کوردستان در اقتصاد کوردستان ازاین لحاظ حائز اهمیت است که کردستان علاوه بر اینکه به عنوان کشوری که در معادلات ونقشه ی انرژی جهان جایگاه ویژه ای دارد، اکنون با این دستاورد خود به عنوان قطب انرژی پاک جهان به یکی از مهم ترین کشورها ی مرجع و الگو در جهان تبدیل شده وبا خروج ازمعضل اقتصاد تک محصولی (نفت وگاز) به ارائه ی خط مشی وانتقال دانش و تکنولوژی طراحی و ساخت نیروگاه های برق آبی پایه ی برق کوردستانی به جمع کشورهای پیشرفته خواهد پیوست ودرعمل با این تکنولوژی،علاوه بر کسب درآمد امتیاز کشور مرجع در کلیه ی معادلات انرژی جهان نقش حیاتی و سازنده ای را ایفا می نماید ودربازارهای جهانی نیز می تواند از کلیه ی تولیدات کشورهای نیازمند برق کوردستان به عنوان امتیازویژه ازدستاورد برق کردستان جهت توسعه وآبادانی کردستان بهره مند گردد. به گونه ای که حتی بسیاری از کشورهای پیشرفته هم در رویای این جایگاه خواهند بود.البته بررسی ارزشهای کاربردی این تکنولوژی فوق العاده با ارزش اختراع فوق از لحاظ اجتماعی، فرهنگی، سیاسی وبخصوص اقتصادی بایستی توسط تیم های متشکل از اندیشمندان ومتخصصین درآینده صورت گیرد که از حوصله ی این مقال خارج است. آری این حداقل سود حاصله از اختراع برق کوردستان است. وبا کسب امتیاز لازم از دولتها وکومپانیا های خارجی وقبول همکاری و مشارکت با آنان و سهیم شدن در سود این شرکتها می تواند صدها برابربیشتر از بودجه ی فعلی کوردستان منفعت داشته باشد. وعلاوه برتولید شغل بصورت انبوه درجهان این تحول زیبا تکمیل خواهد شد. ودراصل کردستان درزمان بسیار کوتاهی به یکی از کشورهای توسعه یافته تبدیل خواهد شد.

بنابراین در کوردستان بدلیل ارزان شدن انرژی بطورقطع ودر جهان بصورت بسیار شگرف بیکاری ریشه کن شده و درجهان کسی را نخواهی یافت که فاقد مسکن ویاازسرما وگرما در رنج باشد.وباید گفت به علت کم ویااز بین رفتن پارامترهای آلودگی هوا،غلات و خوراک انسانی بسیار رشد کرده ،کشاورزی توسعه یافته و نگرانی های سازمان جهانی غذا (فائو)که در حال حاضر تبدیل به معضلی شده ،درآینده نیز کم خواهد شد ومحیط زیست که اساس توسعه ی پایدار می باشد ونیزسلامت وبهداشت جهانی روز به روز بهتر خواهد شد.

سرچشمه پایان‌ناپذیر انرژی جهان

درپایان لازم به توضیح است ،که کلیه ی معادلات جهانی پس از اختراع برق کردستان می بایست مجددا توسط دانشمندان علوم مختلف بازنگری وتعریف مجدد شوند.زیرا آنچه که درحال حاضرمهم است تاثیروارزش فکرو دانش بشری است که درفرمول هیدرولیک کاربردی فوق الذکر نهفته است .بدون شک اختراع برق کوردستان که به نظرم آن را باید انقلاب صنعتی کردستان نامید. چرا که این اختراع ودستاورد نه تنها تامین کننده وسرچشمه ی پایان ناپذیرانرژی جهان، بلکه پیام آور صلح ، عشق ، دوستی وهدیه ای ازکوردستان به آنان خواهد بود.درواقع برق کوردستان جهانی بدورازجنگ وخشونت را طلب می کند که برپایه ی صلح و آشتی واحترام به همه ی ملت ها بنا شده است.»

Website | + posts