احتمال انفال مردم کوردستان (ایران)

فعالان سیاسی داخل

خطاب به: سفیران محترم اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و دبیرکل و همه اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد

موضوع: درخواست موضع گیری و محکومیت رفتار نسل‌کشی جمهوری اسلامی ایران

ما به عنوان فعالان سازمان‌های اجتماعی با هویت‌های مدنی، سیاسی و اجتماعی متفاوت، ضمن ابراز حمایت و تشکر از آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر در ایران و آخرین بیانیه ایشان در خصوص شرایط حقوق بشر در ایران، از جنابعالی تقاضا دارد در قبال رفتار غیرانسانی جمهوری اسلامی ایران علیه مردم ایران به طور عام و اقلیت های قومی و مذهبی به طور خاص موضع گیری کنید.

مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون های سازمان ملل در مورد جنایت علیه بشریت و حمایت از غیرنظامیان. از این رو، ما از رهبری شما می خواهیم که در جهت موارد زیر تلاش کنند:
• رسماً تمام ظلم و ستم علیه غیرنظامیان و به ویژه فعالان زن و دانش آموزان زیر سن قانونی که گاه منجر به مرگ آنها می شود، خشونت علیه معترضانی که به طور مسالمت آمیز حقوق خود را در خیابان ها یا درشکل اعتصاب مطالبه می کنند، محکوم کند. ما همچنین ازاعتراف به این به عنوان ستم مبتنی بر جنسیت و جنایت علیه بشریت.
• محکوم کردن ظلم و اعمال خشونت آمیز بسیار شدیدتر با استفاده گسترده از ماشین اسلحه علیه معترضان در مناطق روستایی و شهری کرد و بلوچ، زیرا آنها از نظر قومی و مذهبی متفاوت هستند و این جنایت را به عنوان ظلم قومی و شاهدی بر نسل کشی می شناسند.
• محکومیت رسمی ستم زبانی بر اقلیت های قومی به معنای آنها
اجازه آموزش به زبان مادری و استفاده از غیر فارسی را ندارند
اسامی مانند کردی، ترکی، عربی و غیره، به عنوان مثال، نام جینا که دارد
تبدیل شدن به نماد انقلاب فعلی، رژیم نیز آنها را از تمرین منع می کند
حقوق فرهنگی و مذهبی آنها ما همچنین خواستار محکومیت این اعمال به عنوان قومی و قومی هستیم
ستم مذهبی، و همچنین نسل کشی فرهنگی و زبانی.
• تشکیل کمیته ای برای مطالعه و بررسی جنایات علیه بشریت. قومی، زبانی،
و نسل کشی فرهنگی در ایران که باید تحت نظارت سازمان ملل و سازمان ملل باشد
بررسی جنایات ارتکابی در مناطق کرد، بلوچ، ترک، گیلکی، ترکمن و عربی.
انتصاب سریع ناظر ویژه با گروه ویژه برای مستندسازی جنایات علیه حقوق بشر در مناطق قومیتی که جنایات علیه بشریت در آن ها شاهد بوده است مانند کردستان و بلوچستان. باید مکانیزمی وجود داشته باشد که از طریق آن افراد بتوانند مدارک را ارائه کنند و آن پرونده ها را به راحتی برای ناظر ارسال کنند تا جنایات انجام شده در آن مناطق نشان داده شود.
• به رسمیت شناختن هر اقدامی برای محافظت از خود در برابر خشونتی که رژیم مرتکب شده است به عنوان دفاع از خود. این باید برای کل ایران به خصوص در کردستان و بلوچستان باشد.
• لغو یا تعلیق عضویت رژیم اسلامی در کلیه کنوانسیون های بشر
حقوق، حقوق زنان و حقوق اقلیت های قومی و مذهبی ناشی از حکومت ایران
استفاده نامتناسب از خشونت و کشتن کودکان و نقض حقوق زنان و
اقلیت های قومی و مذهبی
• مسئول دانستن و مجازات جمهوری اسلامی برای جنایات علیه بشریت و
نسل کشی قومی، فرهنگی و زبانی، مطابق با قواعد اساسی سازمان ملل متحد و در چارچوب فصل 7 و مواد آن در رابطه با زندگی غیرنظامیان
حفاظت شده.
در نهایت، برای برابری همه انسان ها و حفظ جان مردم بی گناهی که
ما خواهان حقوق مشروع خود هستیم، امیدواریم جامعه بین المللی موضع بگیرد و شورای امنیت از انقلاب جینا با شعار “زنان، زندگی، آزادی” حمایت کند که نویدبخش جهانی بهتر برای همه ملت ها است.
1 نوامبر 2022
کنوانسیون های مربوطه تصویب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد که خواسته های ما را تایید می کند عبارتند از:

  1. اعلامیه حقوق بشر مصوب 12/10/1948
  2. منشور ملل متحد مصوب 26/06/1945
  3. رفع انواع تبعیض علیه زنان مصوب 18/12/1358.
  4. حقوق سیاسی زنان، مصوب 20/12/1952 – 31/03/1953.
  5. حقوق کودک، مصوب 20/11/1368
  6. حقوق مدنی و سیاسی، مصوب 16/12/1345
  7. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب 16/12/1345
Website | + posts