همزیستی مسالمت آمیز و کرحسن

حسن خیری عضو پارلمان دولت ترکیه از شهر درسیم کوردستان ترکیه بود. در زمان اجرای کنگره ی لوزان سوئیس، ژنرال شریف پاشا خندان که نماینده ملت کورد بود، به استناد مواد قانونی ٦٢ و ٦٣ خواستار استقلال کوردستان شده بود. وضعیت ترکها در مذاکرات به مخاطره جدی می افتد. نمایندگان ترک مجلس نامه ای برای آتا تورک مینویسند و اظهار می دارند:” اگر زودتر اقدامی نکنیم شریف پاشا موجبات استقلال کوردستان را فراهم می آورد.”
آتاترک نیز ترفندی می اندیشد و به حسن خیری فرمان می دهد :” با لباس کامل کوردی به پارلمان برو و به نمایندگان مذاکره کننده و سازمان بین المللی بگو ما ملت کورد خواهان استقلال نیستیم و مایلیم همچون برادر در چهارچوب دولت ترکیه با برادران ترک همزیستی مسالمت آمیزی داشته باشیم و با آنها بمانیم.”
همسر حسن خیری بسیار به او اصرار می کند که او را از این کار منصرف کند اما علی رغم این، حسن خیری با لباس کوردی به پارلمان رفته و جاهلانه امر آتاترک را انجام داده و تمام تلاشها و زحمات شریف پاشا را به باد می دهد.
پس از ختم کنگره لوزان حسن خیری را به دادگاه ترکیه احضار و به جرم پوشیدن لباس کوردی در مجلس، به اعدام محکوم می کنند و هرچه حسن خیری آه و فغان سر می دهد که ما برادر هستیم فایده ای ندارد و سرانجام به اعدام محکوم می شود.
پیش از اعدام از او سوال می کنند که آخرین خواسته تو پیش از مرگ چیست؟

حسن خیری می گوید:” محل دفنم را در سر راه کوردها قرار دهید تا هرکس از آنجا عبور می کند تف بر مزارم بیندازد.” در آن موقع طناب دار بر گردنش می اندازند و او فریاد می زند:” ای شیخ سعید، خرحسن هم شهید(راه کوردستان) شد !”

طبق وصیت حسن خیری، قبر او را در سر راه مردم قرار میدهند.

شخصی از کوردهای ترکیه (شمال کوردستان) نقل می کند:” از بس کوردها از کارش متنفر بودند، مزارش از آب دهان کوردها هرگز خشک نمیشد.”
پس از آن دولت ترکیه محل دفن او را جابجا می کند تا نماد تنفر ملت کورد از دولت ترکیه در معرض دید عموم نباشد.

 

Website | + posts