كاروان- جەلال مەلەکشا

كاروان!
كاروان!
كێ نوستووه؟ كێ بێداره؟
ئەم ڕێگایەی پێدا دەچن، هەر ڕێگا كۆنەكەی پاره
دەور و بەرتان گورگه لووره چەقەڵ كاسەی سەر و گۆشتی دڵتان ئەخوا
ئەوەنده تاریكی چڕه، جندۆكه كۆرپەتان دەدزێ، پێ نازانن
چاوتان له ناو تاریكیدا
تا ئەم خواره هەتەر ناكات بیرتان ئاسمانێكی تەسكه
هێنده بەرچاوتان تاریكه
نازانن ڕۆژ له ئاسۆی كام پێدەشتەوه سەر هەڵدێنێ
هەر به تەشیه كۆنەكەتان دەیڕێسن و له بیری نوێ
سڵ و سرك،
هەر ئەڕۆن و هەر به ناقی قووڵی زوڵمەتا ڕۆ دەچن
چراكانیش كز ئەسووتێن
هێندێ چرایش چاوی گورگن
كاروان! كاروان!
هۆ كاروانی سەر لێ شێواو!
له شەوگاری ئەنگوسته چاو گۆچانی شك دەلاقەیەك ناكاتەوه
مەشغەڵ مەشغەڵ، مەشغەڵی بیر
چرای ئەندێشەتان هەڵ‌كەن
ڕێگا و ڕەوتێ هەنگاوەكانتان بگۆڕن
ئەم ڕێگایەی پێدا دەڕۆن، زۆر كاروانی پێدا ڕۆی و نەهاتەوه
كاروان! كاروان! بۆ كوێ دەڕۆن!؟
ئەم هەورازەی وەك مێرووله پێدا ڕێكچەتان بەستووه
دەتانباته هەڵدێرەكەی ساڵی پێشوو
ئەو بنارەش
وا به ئێسك و كاسەی سەرتان داپۆشراوه
دەگاتەوه بەفرەچاڵی كلیلەی ڕندوو
كاروان! كاروان! ڕێگای تازه بدۆزنەوه!
كاروان! كاروان! ڕێگای تازه بدۆزنەوه!
شێعری دووهەم؛
سەفەرێكی نەهات
بەرەو كوێستان
ئەهاتمەوه جانتام پڕ بوو له ئاوات و حەز و تاسه
هێنده تینوو
هێنده تامەزرۆی دیدار بووم
دەمویست بەفری ساڵی نەهات بتوێنمەوه
به هەناسه بۆ لای كاڵێ ئەهاتمەوه
عەشقی قەڵای بەرزی هەست
و دڵی منیش كۆتره برژیلەی ماڵی بوو كاڵێ
ڕۆحی سەوزی دەشت و چاوی گوند و
هێزی عەشق و گەورەتر له عەمبەر خاتوونی مەولانا و
جوانتر له خاتوو حەبیبەی دیوانی شێعری نالی بوو
دێر هاتمەوه، دێر هاتمەوه كوێستان چۆڵ بوو
چاوی ئاسمان لێڵ ئەیڕوانی جێ‌ژوانەكەی جاران
بۆنی خەمێكی زەردی لێ ئەهات
پڕ له چقڵ و خاك و خۆڵ بووم
ئیتر دنیا ڕەش ئەنوێنێ له ناو شێعرما كەوی
تەنیای شێعر
دڵتەنگ، دڵتەنگ دڵتەنگتر له كوێستان
سیاوچەمانەی فرمێسك و خوێن ئەزریكێنێ
Website | + posts