دکتر دیاکو ابراهیمی

دکتر دیاکو ابراهیمی، محقق برجسته علم ژنتیک و استاد ارشد (tenure) ژنتیک، نسل شناسی و علوم وراثت دانشگاه ایالتی و دولتی مینوستا می‌باشند. ایشان در زمینه بیوشیمی و ژنتیک دارای مقالات و آثار معتبر بوده و در مجلات معتبر شاخه ژنتیک و شیمی منتشر شده است.

لیست آثار و مقالات به انگلیسی:

https://scholar-google-com.ccl.idm.oclc.org/citations?user=iF6w4WoAAAAJ

Website | + posts