دکتر پژواک کوکبیان

پژواک کوکبیان دارای مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شریف، کارشناسی ارشد مدیریت از کانادا، فوق لیسانس و دکترای اقتصاد تجارت جهانی و فاینانس از کلرمونت کالیفرنیا، آمریکا است. ایشان دارای ١٣ سال سابقه مشاوره و مدیریت در آمریکا و کانادا در صنایع تکنولوژی، بانک، مهندسی و انرژی می‌باشند.

Website | + posts