تقلب علمی ایرانیان

هر از چندی در باره ارزشیابی کارهای تحقیقی و دانشگاهی بحث می‌شود. چه معیارهایی برای ارتقا یک محقق باید در نظر گرفته شوند؟ مساله درباره مقاله روزنامه ال پایز اسپانیا که در باره یکی از محققان اسپانیولی مطلبی منتشر کرده است می‌باشد. این محقق تعداد بیشماری مقاله منتشر کرده است. هر ۳۷ ساعت یک مقاله! امری که در علوم تجربی ممکن نیست و اکنون معلوم شده است بسیاری از این مقالات بی پایه هستند. اما موضوع به اینجا ختم نمی شود او نام کسانی را هم در مقاله هایش می گذارد که اصلا کاری نکرده اند و حدس زده می شود از این افراد پول می‌گیرد. شیمیدان اسپانیایی رافائل لوکه، برای ۱۳ سال آینده بدون دستمزد از کار تعلیق شده است. دانشگاه اسپانیا، لوک را به دلیل کار به عنوان محقق در مراکز دیگر، مانند دانشگاه ملک سعود در ریاض و دانشگاه دوستی مردم روسیه در مسکو، علیرغم داشتن قرارداد تمام وقت با بودجه عمومی با موسسه اسپانیایی، تحریم کرده است. در این بین در مقاله ای از او نام ٦ ایرانی نیز به چشم می خورد که بعنوان نویسنده مقاله منظور شده اند. او اصلا این ایرانی ها را نمی شناسد!

درایران، عربستان، روسیه و چین افرادی هستند که با پول سعی می کنند وجه علمی پیدا کنند. متاسفانه به نظر می رسد این امر در دانشگاههای ایران شایع است و سیستمی ایجاد شده است که محیط های علمی را هم به فساد کشانده است. آیا جایی سالم مانده است؟ امیدوارم خود دانشگاهیان در اینباره اقدام کنند می‌دانم که انسانهای بسیار شرفی وجود دارند امید که سر به اعتراض برآورند.

اسامی ایرانیان عبارتند از:

Zahra Asadi , Sina Dobaradaran , Hossein Arfaeinia , Mohsen Omidvar , Sima Farjadfard , Rauf Foroutan , Bahman Ramavandi ,

جالب اینکه این مقاله قبل از اینکه منتشر شود در ایران یک آگاهی گذاشته شده است مبنی بر اینکه جایگاه دوم و سوم اسامی فروخته می‌شود.

سرچشمه

https://english.elpais.com/science-tech/2023-04-02/one-of-the-worlds-most-cited-scientists-rafael-luque-suspended-without-pay-for-13-years.html

Website | + posts