سپاهلرزه و احزاب کوردی

ئا جوانرویی

ده ماه از آغاز سپاهلرزه های استان کرمانشاه میگذرد علی خامنه ای و سپاه چند هدف را از ایجاد این سپاهلرزه ها دنبال میکنند که هدف اصلی و نهایی کوچاندن اجباری کوردها بود بطوریکه عامل این کوچاندن نه رژیم ، بلکه طبیعت جلوه داده شود و بدین خیال هرگونه احتمال عواقب بین المللی آن نیز برطرف گردد .
در این میان شخصی مرموز با ایجاد اکانت در شبکه های مجازی نظیر تلگرام و فیسبوک اقدام به پیش بینی زلزله های بالا پنج ریشتر طی یک هفته میکند و زلزله ی مورد ادعا در همان هفته طبق پیش بینی اتفاق می افتد !
زمانیکه از این شخص پرسش میشود چگونه به چنین پیش بینی های دقیق میرسد در پاسخ از زمین شناس بودن و خاک شناس بودن خود میگوید !
در حالیکه هیچ زمین شناسی در کل دنیا چنین ادعایی نکرده است بلکه جواب بسیار ساده تر است ، سپاه با عَلَم کردن این شخص میخواهد عواقب سپاهلرزه ها را به حداقل برساند زیرا کار سپاه با ارعاب مردم منطقه نیز راه میافتد !
در اینکه این سپاهلرزه ها کار خود دارودسته علی خامنه ایست تردیدی وجود نداشت لکن نحوه ایجاد سپاهلرزه ها در ابهام بود .
افشای نحوه ایجاد سپاهلرزه ها توسط علی جوانمردی باعث شد رژیم با دستپاچگی فرماندار کرمانشاه را در تلویزیون استانی حاضر کند و این شخص چنان سخنان عجیبی به زبان آورد که دیگر جمع کردن آن برای رژیم غیر ممکن بود .
ایشان در تلویزیون با همان ادبیات خاص و منافقانه رژیم خطاب به ملت همیشه در صحنه قول داد که تا اردیبهشت 98 دیگر زلزله ای اتفاق نمی افتد و همچنین زلزله های از این به بعد از پنج و نیم ریشتر نیز تجاوز نخواهد کرد !!!
این گاف بزرگ بوضوح سپاهلرزه بودن این زلزله ها را از زبان یک مهره رژیم بخوبی عیان میکند .
امید است گروه ها ، احزاب و شخصیتهای مختلف دلسوز با ایجاد یک کمپین ، جامعه جهانی را وادار کنند نمایندگان مربوطه خود را جهت بازدید از سایت مخفی ازگله فرستاده و ابعاد این جنایت دولت ایرانی در حق ملت دردمند کورد، بیش از پیش بر همگان عیان گردد

Website | + posts