اولین پرچم و دولت در تبعید کوردستان

پرچم کردستان

معرفی:

هدف این سند بیان تاریخچه پرچم فعلی کوردستان و کمک به کسانی است که از پرچم ملی کوردستان استفاده می کنند یا بخواهند آن را طراحی کنند. این سند شامل اصول و قواعد اصلی برای چاپ و ساخت پرچم و همچنین رنگ های استاندارد با کد رنگ مورد استفاده می باشد.

پیشینه تاریخی:

پرچم ملی نخستین بار توسط رهبران خۆیبوون(جنبش “استقلال”) به نمایندگی از کوردها، در مبارزه خود برای استقلال از امپراطوری در حال احتضار عثمانی، به اعضای هیئت بین المللی در کنفرانس صلح پاریس ارائه شد. در آنجا استقلال کوردها به عنوان بخشی از پیمان سرو با ترکیه عثمانی در سال ١٩٢٠ در قرارداد گنجانده شدە بود. زیر لوای همین پرچم، جنبش خۆیبوون اولین “حکومت کورد در تبعید” در سال ١٩٢٧ را اعلام کرد و تا سال ١٩٣٢ با تمام قوا و دلاوری برای استقرار استقلال ملی کورد، که در سال ١٨٤٨ از دست رفته بود، مبارزه جانانەای کردند. این قدرتهای بین المللی بودند که با قرارداد لوزان در جولای ١٩٢٣ حق کوردها را زیرپا گذاشتند.

این مساله حائز اهمیت است که ترکیه عثمانی کشور متفاوتی از جمهوری ترکیه میباشد که ٤ ماه پس از قرارداد لوزان در اکتبر سال ١٩٢٣ تشکیل شد.

در سال ١٩٤٦ و هنگام تاسیس جمهوری کوردستان در مهاباد، “پرچم آفتابی” پیشین توسط پارلمان به عنوان پرچم جمهوری تصویب شد. بر مبنای همین پیشینه تاریخی، پرچم ملی به طور گسترده و همەگیر در کوردستان مورد استفاده قرار گرفته است و توسط جنبش های مختلف کوردی و نهادهای مختلف در تمام بخش های این سرزمین به اهتزاز در آمده است.

از جنبش استقلال خۆیبوون تا کابینه منتخب جمهوری کوردستان، پرچم “آفتابی” با خون هزاران شهید راه آزادی کورد و کوردستان برفراشته مانده است. این پرچم در درسیم ١٩٣٨ برافراشته ماند، این پرچم برافراشته ماند آن زمان که مبارزان زخمی جنبش سال ١٩٨٠ (کوردستان تحت اشغال ایران) مقابل جوخەهای تیر قرار گرفتند و بازهم پرچم برافراشته ماند، آن هنگام که هزاران کورد شیمیایی شدند، زمانی که میلیونها نفر از روستاها و شهرهای خود از سال ١٩٨٩ رانده و آواره شدند. بیش از ١٥٠ سال از زمانی که کوردها استقلال سرزمین ملی خود را (طی خیانت بین المللی) از دست دادند میگذرد و هنوز این پرچم برافراشته و در اهتزاز است و کوردها با چندین برابر توان و انرژی، هنوز برای احیای شرافت، حق زیستن برابر هم شان با سایر ملل جهان حماسه می آفرینند.

مشخصات پرچم ملی:

پرچم ملی کردستان در مرکز خود یک خورشید را در برمیگیرد و دارای سه رنگ است.

قسمت سەرنگ:

پرچم کوردی دارای سه نوار افقی است. نوار فوقانی قرمز است، وسط سفید و نوار پائینی سبز است. عرض پرچم دو سوم طول پرچم است.

عکس. 1

شکل ۱

نماد ملی:

ویژگی اصلی پرچم کوردی، نماد آن است که یک خورشید طلایی در مرکز میباشد. خورشید یا آفتاب نماد تاریخی، مذهبی و فرهنگی در میان کوردها میباشد که قدمت آن به دوران قدیم میرسد. دایره خورشید دارای ۲۱ پرتو یا اشعه است و اندازه و شکل پرتوهای آن برابر است. تعداد پرتوهای آن ٢١ عدد میباشد که در باور پیشینیان کوردهای ایزدی اهمیت اساسی دارد. درضمن تعداد پرتوها، یادآور نوروز و روز ٢١ مارس، اولین روز ماه بهار میباشد.

شکل ۲

نسبت قطر خورشید (به همراه پرتوها) به عرض کل پرچم ٢ به ٣ است. نسبت قطر خورشید شامل پرتوها به دایرەی میانی ١ به نصف است. این پرتوها مستقیم به سمت بیرون ، و در مرکز دایره به همدیگر متصل میشوند. (شکل ۳)

شکل 3

شکل ۳

خورشید دقیقا در مرکز پرچم قرار میگیرد. (شکل ٤)

شکل 4

شکل ٤

خورشید طوری قرار گرفتە است که وتری عمودی از راس اشعه بالایی آن عبور میکند. (شکل ٥)

شکل ٥

قواعد کد رنگ:

پرچم در رنگ های زیر بر اساس استاندارد رنگبندی PMS است:
سرخ PMS 032
سبز PMS 354
زرد PMS 116
PMS = سیستم مطابق PANTONE
تهیه شده توسط: دکتر بیژن الیاسی، مشاوره: پروفسور مهرداد رضا ایزدی

برگردان از انگلیسی و توضیح : د. پژواک کوکبیان
_______________________________________
نکته: این سند به عنوان پرچم ملی کوردستان در سال ١٩٩٨ توسط دکتر مهرداد ایزدی (جنبه های تاریخی و زیبایی شناختی) و دکتر بیژن الیاسی (جنبه های فنی) نهایی شده و در همان سال ١٩٩٨ توسط موسسه بین المللی پرچم پذیرفته شد. پس از آن در سال ٢٠٠٢، پارلمان KRG (کوردستان عراق)، حکومت منطقه‌ای کوردستان، این پرچم را به عنوان استاندارد ملی پرچم کورد در تمام ابعاد آن پذیرفت. از آن زمان به بعد در سراسر جهان برای نشان دادن پرچم ملی کوردستان از این پرچم استفاده میشود.
با تشکر از موسسه پرچم.

Website | + posts