چرا اسم فامیلی یک آخوند اصفهانی به کرمانشاهی تغییر نام پیدا میکند؟

اصل و اساس این نوشته رو به کسانی است که پروژه ی بزرگی را در دست دارند و البته کرماشانیها نباید این خطر را دست کم بگیرند و به شیوه ای جدی و عاقلانه و مهمتر اینکه همانند خود آنان،از راه علم و آگاهی و با سند و مدرک،(و صد البته از یک لحاظ متفاوت با آنان، و آن اینکه مدرک کرماشانیها باید اصل باشد)جوابی خوب و منطقی برای آنها داشته باشیم. همین مرا وادار به نوشتن برای آن به ظاهرکرمانشاهیهای اصیل!!!  کرد که راستی شماهنوز بعد از 150 سال که کرماشانیها به گفته و اعتراف خودتان از شما پذیرایی میکنند، هنوز هم نمیتوانید دو کلمه کوردی بنویسید و سخن بگویید؟ آیااین به خاطرصفت “نمک خور و نمکدان شکنی” تان نیست؟.
این روشنفکرنماها و به اصطلاح مردان ادبی سال!!!  آمده اند و میگویند کرمانشاه به تنهایی و بدون در نظر گرفتن مکان جغرافیایی و اطرافش،مانند جزیره ای در میان دریامردمش فارس اند و تمامی روستاها و دهستانهای اطرافش کورد هستند!.

در اینجا و با کمال امانتداری نام و نشان آن آخوند و ملاهایی را که به نام، کرمانشاهی اند ولی هرکدام از شهری به قصد تبلیغ دین و مذهب به این شهر وارد شده اند را از سایت نامبرده در برابر چشمهای خوانندگان این نوشته میگذارم و قضاوت را نیز به خود ایشان:

آخوند ملا عباسعلی کزازی اراکی
آخوند ملا عبدالاحد کزازی اراکی
آخوند ملا عبدالجلیل کرکوکی
آیت الله آقا محمد علی کرمانشاهی فرزند محمد باقر اصفهانی!!!
آقاحبیب الله کرمانشاهی، فرزند آقا عبدالله،فرزند آقا محمد‏جعفر، فرزند محمد علی، فرزند وحید بهبهانی
آقاعبدالله آلآقا (امام جمعه) از خاندان آلآقا محمد علیبهبهانی
آقامحمد صالح کرمانشاهی، فرزند محمد اسماعیل، فرزند محمد علی، فرزند محمد باقر بهبهانی
آقامحمد تقی کرمانشاهی، از خاندان آلآقا
آیت الله آقااحمد کرمانشاهی پسر آقا محمد علی کرمانشاهیبهبهانی،از خاندان آلآقا
آیت الله آقامحمد ‏جعفر کرمانشاهی فرزند آقا محمد علی، فرزند وحید بهبهانی
آیت الله آقامحمود آلآقا، پسر چهارم آقامحمد علی کرمانشاهی
آیت الله ملا حسین حاج آخوند که در اصفهان به دنیا آمده و در کرمانشاه به تبلیغ دین پرداخت
سیدابراهیم فرزند محمد موسوی دزفولی کرمانشاهی!!!
سیدمیرزا جعفر فرزند ابی الحسن آملی
شیخ ابوالقاسم کرمانشاهی داماد آقا محمد علی کرمانشاهیبهبهانی
شیخ حسن کرمانشاهی همدانی!!!
میرزا محمد کرمانشاهی، معروف به “نوروز علی الهندی” !!!.
سید محمد حسین شهرستانی
شیخ جلیل تبریزی!!!
شیخ عبدالعلی جلیلی کرمانشاهی کرکوکی
علامه حیدرقلی سردار کابلی!!!
محمد محسن (مشهور به قاری) از خاندان فیض کاشانی
ملا محمدمهدی کرمانشاهی یزدی
آیت الله ابوتراب آلآقا
آیت الله آقا ابوعلی آلآقا (امام جمعه)
آیت الله آقااسدالله آلآقا (امام جمعه)
آیت الله آقارحیم آلآقا
آیت الله آقاضیاءالدین فیض مهدوی
آیت الله آقاعلم الهدی آلآقا
آیت الله حاج شیخ حسن علامی
آیت الله سید محمود معصومی لاری
آیت الله شیخ حسن حاج آخوند
آیت الله شیخ علی علما فرزند ملا باقر دامغانی!
آیت الله شیخ هادی جلیلی کرکوکی
آیت الله حاج شیخ فرج الله کاظمی لرستانی
حاج آقا جمال الدین جلیلی
حاج آقا شجاع الدین جلیلی
سید حسن کزازی اراکی
سید حسین کزازی
سید علی میبدی!
سید محمدعلی کزازی کرمانشاهی!!! اراکی
شیخ محمد آلآقا
میرزا حسن کرمانشاهی
آیت الله آقابزرگ محمدی عراقی(اراکی)
شیخ غلامحسین آلآقا(قمی)
حاج مجتبی عراقی (اراکی)
آیت الله سیدجواد خرمشاهی
آیت الله سیدمحمد میبدی
آیت الله سید محمد نجفی کرمانشاهی!!!(زاده ی اصفهان)
آیت الله سید مرتضی نجومی (که مادرش از خاندان آل آقاست)
آیت الله شیخ محمدرضا کاظمی دلفانی
سید عبدالحسین واحدی، فرزند آیت الله سید محمدرضا مجتهد قمی
آیت الله اشرفی اصفهانی
آیت الله شیخ بهاءالدین محمدی عراقی(اراکی)
آیت الله شیخ محمد صدوقی(زاده ی یزد)
آیت الله حاج شیخ عبدالجلیل کرکوکی زنگنه!!!
آیت الله آقامحمدعلی بهبهانی کرمانشاهی
آیت الله آقامحمدجعفر آل آقا
آیت الله آقاعبدالله آل آقا
آیت الله آقااسدالله آل آقا
آیت الله ابوعلی آل آقا
حجت الاسلام آقاقاسم آل آقا
آیت الله عطاءالله اشرفی اصفهانی
آیت الله احمد جنتی
آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی
آیت الله شیخ محمد حسین زرندی(زرند اراک)
آیت الله شیخ مصطفی علما

همان طور که در ابتدا گفته شد،نسبت فامیلی و شناسنامه ای و دنباله ی نام این اشخاص که در کرمانشاه دور هم جمع شده اند،تقریبا تمامی ایشان از خانواده هایی معلوم الحال و شناخته شده برای کرماشانیها هستند، به همین سبب و بعد از 100 سال برای همشهریهای کرماشانی زحمتی نیست که مبلغین و عالمان دینی درون شهر خود را بشناسند! همچنان که در ابتدای نوشته هم اشاره شد، ایشان از خانواده های شناخته شده و رجال مشهور شهر همچون: خاندان  آل آقا،نجومی،میبدی،جلیلی،فیض مهدوی،شهرستانی،صدوقی،محمدی عراقی(اراکی)،کزازی اراکی  و … .میباشند و همانطور که در ادامه ی نام هرکدام از آنها آمده،برایمان واضح و روشن است که از چه شهر و چه کشوری اند و نسبشان به کدام ملیت بازمیگردد و به کدام زبان و فرهنگ تعلق دارند.
این بحث در اینجا به پایان میرسد،اما امیدوارم همشهریهای آگاه و بافرهنگ کرماشانی این راستی را درک کنند و بدانند که پروژه ی آسیمیلاسیون یا بهتر گفته شود، جینوساید فرهنگی در کرماشان هنوز هم ادامه داشته و تمام نشده و از این”به ظاهر کرمانشاهیها ” استفاده میکنند که بهتر در مغز و جان و روحمان نفوذ کند و اثرش تا ابد بماند،اما باید چشمهایمان را باز کنیم و از اتفاقاتی که در اطرافمان میگذرد آگاه باشیم.

سرچشمەها:

http://www.asoyroj.com/farsi/drejawtar.aspx?NusarID=80&Jmara=146

http://tollab-ksh.ir/index.php/bozorgan

Website | + posts