درخواست غرامت از دولت مرکزی استعماری

.نگرش غلط دولت مرکزی نسبت به ملیتها باعث شده است تا از ابزار مختلف برای سرکوب و استحاله فرهنگی و به انقیاد کشیدن ما استفاده کنند . استبداد مرکزی به بهانه ایجاد ناسیونالیسم در کشور؛ تهاجم نظامی .فرهنگی .اقتصادی خودرا به ملیتهای تحت ستم ایران آغاز کرد . ناهنجاریهای فرهنگی اجتماعی و اقتصادی را که در مناطق ملی شاهد هستیم در طول هشتاد سال گذشته بطور سازمانیافته و هدفمند برنامه ریزی شده و ادامه داشته است . دولتهای تمامیتخواه و انحصار طلب مرکزی همواره میراث شوم یکدیگر را پی گرفته اند ودر زبان ستیزی و ملت ستیزی دستور العملهای پیشینیان خودرا ادامه داده اند .در رابطه با قوم ستیزی این رژیم و رژیم سلطنتی سابق ؛همسو و همفکر و مکمل یکدیگر بوده اند و اتحاد منحوسی را شکل داده اند . هرگاه ما از تبعیض و رنج و تحقیر خود سخن میگوئیم ؛ آنها با مخفی شدن پشت واژه ناسیونالیسم جعلی و بیمار گونه خود؛ مارا تشویق به سکوت میکنند . اما حقایق را دیگر نمیتوان سانسور و کتمان کرد . ابعاد هویت طلبی در بین جوانان و قشر فرهیخته و دموکرات چنان گسترش یافته است که توقف ان میسر نمیباشد ؛همانگونه که جلوی سیل را باسیم خاردار نمیتوان گرفت .مرثیه خوانی و ذکر مصیبت هم از جانب ما دیگر کافیست . باید راهکارهای عملی را پی گرفت . یکی از راه ها درخواست غرامت از دولت است بابت اینهمه ناملایمات که برای ما ایجاد کرده است . حق هیچگاه شامل مرور زمان نمیشود ؛ملیتهای ستمدیده ایران میتوانند دادخواست حقوقی خودرا از جنبه کیفری و حقوقی پیگیری کنند بخصوص از جنبه حقوقی که وجاهت قانونی دارد و در زمینه اخذ غرامت ؛قابلیت بررسی دارد .در رابطه با خسارات جانی و مالی که در اثر تهاجم ارتش دولت مرکزی به مناطق ملی شده است و جنگهایی که به راه انداخته و شرایط سختی که ایجاد کرده است ؛ از نظر قانونی ؛جبران خسارت مالی و جانی قابل پرداخت است ودر مصوبه های قوانین بین المللی هم به آن اشاره شده است پرداخت غرامت به قربانیانی که حقوق اولیه و انسانی انها پایمال شده است در قانون قید شده است و رضایت قربانیان باید حاصل شود . در قوانین حقوق بشری آمده است که “هرشخصی که مخالف دیکتاتوری باشد و در مقابل ان مقاومت کند و دچار خسارت شود ؛باید غرامت دریافت کند .”درچند مورد در سطح جهان پرداخت غرامت عملی شده است . یک مورد در فیلیپین ؛نظام بین الملل مارکوس دیکتاتور نظامی فیلیپین را وادار ساخت تا 10 ملیارد دلار بابت خسارت به قربانیانی که زندانی و شکنجه و مورد تهاجم ارتش مارکوس قرار گرفته بودند پراخت کند . مورد دیگر در جریان اخیر مساله مالی که بین تحادیه اروپا و یونان پیش آمد دولت نوپای یونان خواستار غرامت از المان شد بابت کشتار و زندانی کردن و کار اجباری که آلمان نازی در هفتاد سال پیش در یونان انجام داد و این مساله در محافل سیاسی مورد بحث و جدال گردید . آنچه در رابطه با لرستان و بختیاری و دیگر ملیتهای کرد و ترک و بلوچ و ترکمن میباشد . فعالین سیاسی این ملیتها میتوانند با دفاتر حقوقی و وکلای مربوط به ملیتهای خود تماس بگیرند و دادخواستهای حقوق خودرا کامل کنند و به مراجع ذیصلاح ارائه دهند .شاید از این طریق قدری از تالمات روحی التیام یابد و غقب ماندگی های اقتصادی اجتماعی تا حدودی جبران گردد .حقوقی که از ملیتها پایمال شده است عبارتند از “حق آزادبودن از تبعید . حق امنیت اجتماعی .حق ازاد بودن از دخالت دولت . حق مالکیت خصوصی .حق استفاده از زبان مادری حق برخورداری از سلامت و نشاط و رفاه تهاجم ارتش شاه به لرستان .بختیاری . کهگیلویه و بویراحمد ؛ هیچگونه دلیل موجه ای نداشته است و صرفا به دلیل کشتار و ارعاب و تبغید و سلب مالکیت صورت گرفته است . همانطور که جمهوری اسلامی از تمام منافع دولت قبلی استفاده میکند . غرامات و بدهی های استبداد پیشین را هم باید تقبل کند . بختیار

Website | + posts