بختیاری و نفت، گذشته و حال

علی بهداروند

۱۴۰۱-۱۰-۰۲

اولین قرار داد نفت در تاریخ ۱۵ نوامبر۱۹۰۵ به نام شرکت نفت بختیاری و انگلیس مابین ویلیام ناکس دارسی و خوانین بختیاری منعقد گردید و اولین چاه نفت خاورمیانه در قلمرو بختیاری در منطقه نفتون
مسجد سلیمان حفاری گردید . درمورد سهام سران ایل بختیاری پریس کنسول انگلیس در اصفهان در ژانویه ۱۹۱۰ به سفارت انگلیس گزارش میدهد که سران بختیاری مجموعا از سود سه در صد سهام هفتصد و پنجاه هزار لیره ای از شرکت نفت بختیاری و شرکت بهره برداری اولیه بهره مند میشوند . یعنی سهام بختیاریان در شرکت ۲۷۲۱۰ سهم ذکر شده است .در سال ۱۹۳۸ رضا شاه آخرین ضربه را به بختیاری وارد کرد و خان های بختیاری را زندان کرد و و در زندان آنهارا مجبور کرد تا سهام خودرا بفروشند .

امروزه بختیاریان هیچگونه سهمی در نفت ندارند و بصورت کارگران پیمانی و مهندسان و مدیران میانی با حقوقی زیر خط فقر مشغول به کار میباشند و هیچگونه سندیکایی ندارند تا از آنان دفاع کند .
با توجه به اعتراضات جهانی نسبت به دیکنانوری مذهبی درایران زمان مناسب فرارسیده است تا با ایجاد اعتصابات گسترده در صنایع نفت و گاز مطالبات صنفی خودرا خواستار شوند . نیمی از پرسونل نفت و کاز متغلق به لرهای بختیاری است . پالایشگاه های ایلام .تهران . بهبهان . اصفهان و آبادان در دست مدیران و کارگران بختیاری است . با توجه به اینکه تحریمها نتوانسته است تولید و صادرات نفت را متوقف کند و به صفر برساند و با توجه به اینکه درصد بالایی از کارکنان رسمی و پیمانی شرکت ملی حفاری ایران مستقر در اهواز . حفاری شمال .حفاری سرخس و دهلران بختیاری هستند و مته و دکل های نفتی توسط انها میچرخد اگر همت و اراده کنند و در اعتصابات شرکت کنند نه تنها صادرات نفت به صفر میرسد بلگه تمامی پالایشکاه ها منجمله پالایشگاه نفت آبادان . اصفهان .مشهد .تبریز و … فلج خواهد شد و نمیتوانند مواد سوختی مثل بنزین و گازوییل و روعن موتور و دیگر فرآورده های نفتی را تولید کنند .

بدین وسیله بختیاریان می توانند نقش تاریخ ساز خودرا در مشروطه دوم اجرا کنند و ندای آزادی خواهی خودرا به گوش جهانیان برسانند و کمک هموطنان خود کنند تا این خیزش آزادی خواهی به سرمنزل مقصود برسد و تمامی ایرانیان از هر ملیت و قومی که هستند در یک جامعه آزاد با بهره مندی از کرامت بیکران انسانی و برابری انسانی در کنار هم با حفظ تفاوتها و برخورداری از پلورالیسم فرهنگی -سیاسی گامی در جهت آزادی و آزادگی بردارند .

Website | + posts