تشکیل جبهه واحد کوردستان

الف – ضرورت تشکیل این جبهه

جنبش کوردستان سال ﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺮﭼﻴﺪن ﺑﺴﺎط اﺳﺘﺒﺪاد ﻗﺮون وﺳﻄﺎﻳﻲ شرقی، استعمار نهادی ایرانی و ﺑﺮﻗﺮاری آزادی ﻫﺎی حقیقی در سرزمین‌های مام میهن، مبارزه و پیکار نموده است. اکنون ضرورت برپایی نهادی فراحزبی، فراایدولوگ، چندصدا و متکثر به ضرورتی حیاتی جهت ماندگاری حیات، کرامت، شرافت و آزادی انسان تبدیل شده است. فعالین جنبش همواره بر ﺿﺮورت وﺣﺪت، ﻫﻤﻜﺎری، و ﻫﻤﻴـﺎری ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮقی و آزادیﺧﻮاه، در ﺑﺮﭘﺎﻳی ﻳﻚ ﺟﺒﻬه واﺣﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ استعمار و اﺳﺘﺒﺪاد ﭘﺎیﻓﺸﺎری ﻛﺮده اﺳﺖ.

پس از رستاخیز ژن، ژیان ، ئازادی (زن، زندگی، آزادی) برساکنان و تمامی مردمان جغرافیای ایران مسجل شده است که حاکمیت فاسد، ستمکار، چپاولگر، اشغالگر و استعمارگر بر ایران، اصلاح‌ناپذیر، غیرقابل بخشش، غیرقابل تحمل، ناکارآمد و ناتوان بوده و به تهدیدی وجودی بر حیات و زندگانی مردمان ایران، منطقه و بشریت مبدل گشته است.

لذا ، به منظور ایجاد ساختاری برای تاسیس اتحادیه مبارزان، همکاری نیروها و هماهنگی برنامه‌ها، سرفصل جبهه واحد کوردستان(منشور ١٠ ماده‌ای جبهه باوان) را جهت برپایی جبهه‌ی واحد ضد استبداد و استعمار، با تمامی نیروهای مترقی و آزادی‌خواه در میان می‌گذارد:

ب – ترکیب و ساختار جبهه

جبهه واحد کوردستان در محتوای خود ضد استعمار و اشغالگری است. جبهه کلیه آن حزب‌ها، سازمان‌ها، نیروها، و شخصیت‌های مترقی و آزادی‌خواه را در برمی‌گیرد که در مسیر طرد استبداد شرقی و چپاول استعماری مبارزه می‌کنند و هدفشان استقرار آزادی، استقلال، صلح، و عدالت اجتماعی است. ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺒﻬﻪیی از نظر ﻃﺒﻘﺎتی، میﺑﺎﻳﺪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه وﺳیعﺗﺮﻳﻦ ﻃﻴﻒ ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی و ﺳﻴﺎسی از جمله: سازمان‌های مردم‌نهاد،کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، روشنفکران، حزب‌ها و قشرهای میانی بروکراسی‌فعلی باشد.

جبهه واحد کوردستانی در  مقام ستادمشترک ستمدیدگان در مبارزه برضد استبداد، با توجه به شرایط و روند تحول‌ها، تاکتیک های مبارزه را بر اساس توافق مشترک نیروهای شرکت کننده در آن، تعیین می‌کند.

پ – منشور و هدف‌های جبهه

جبهه واحد کوردستان برای طرد هرگونه ساختار و نظام ولایی، ایدولوگ، غیرمنتخب، استبدادی و تکنفره، به هدف اعمال اراده یک فرد، تفکر، و سامانه بر جامعه، که تبلور آشکار و صریح استبداد، استعمار و دیکتاتوری است؛ تلاش می‌کند، و جهت استقرار حق‌حاکمیت مردم بر سرنوشت‌شان، سرزمین‌شان، آزادی و عدالت اجتماعی، برنامه و اقدامات ذیل را ارائه می‌کند؛

  1. انحلال فوری و بدون پیش‌شرط، نهادهای استعماری، ضدکرامت انسان، ضد آزادی و ضددموکراتیک از جمله وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، بسیج، نیروهای نظامی، دادستانی، دادگاه‌های انقلاب، وزارت فرهنگ و سانسور، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، و مجمع تشخیص مصلحت نظام …؛
  2. لغو فوری سانسور ازروزنامه‌ها، مجله‌ها، نشریه‌ها و دیگررسانه‌های ارتباط‌جمعی: رادیو، تلویزیون، خصوصا فیلترینگ اینترنت؛
  3. آزادی فوری و بدون قیدوشرط کلیه زندانیان سیاسی، اتنیکی، عقیدتی، و پایان دادن به شکنجه و پیگرد مخالفان؛
  4. تعلیق و انحلال فوری قوانین مغرض و متجاوز به حقوق و آزادی‌ها و لغو و پایان دادن به سرکوب و تجاوز به حقوق افراد، کودکان، زنان که بدین قصد به تصویب رسیده اند؛ قبول و التزام به پاسداری از کرامت و حقوق و آزادی‌های انسان مصرح در قوانین و حقوق بین‌الملل؛
  5. به رسمیت شناختن حقوق حزب‌ها، سازمان‌ها، تشکلهای مردم‌نهاد، اتحادیه‌ها، سندیکاها، تشکل‌های کارگران و زحمتکشان، تجمع‌ها و گروه های سیاسی برای فعالیت آزادانه؛
  6. تشکیل سازمان حقیقت یاب سرزمینی، برای بررسی جنایات و قتل مخالفان سیاسی، کشتار جوانان در قیام ژینا، قتلعام آبان ١٣٩٨، قتل‌های بدون پیگیری، شکنجه و بتن‌ریزی اجساد مخالفان، فاجعه کشتار زندانیان سیاسی، قتل‌های زنجیره ای، جنایات کهریزک و شناسایی و سزای آمران و عاملان این جنایات هولناک؛
  7. تشکیل سازمان رفع و جبران سرزمینی، جهت محاسبه و جبران خسارات استعمار، چپاول، تورم تبعیضی، مجازات غیرعادلانه، اعدام، تبعیض فردی، گروهی، نژادی، زبانی، سرزمینی و عقیدتی؛
  8. عدم رسمیت و موافقت با برپایی و تاسیس هرگونه وزارت، نهاد، سازمان و سامانه غیرانتخابی، تحمیلی و فرمایشی با تنفیذ در قوانین اساسی
  9. به رسمیت شناختن و تاسیس مراکز همه‌پرسی سرزمینی و دفاتر رفراندم جهت استفتا‌ آرا از مردمان سرزمین‌های ملی جهت هدایت، برنامه‌ریزی و توسعه منابع، اقتصاد و ثروت‌های سرزمینی؛
  10. لغو فوری هرگونه سرکوب اقلیت های ملی، مذهبی و ملت های ایران، از جمله ملت کورد، بلوچ، آذربایجانی، ترکمن، و عرب، و شناسایی حق تعیین سرنوشت مصرح در اعلامیه 1514 (XV) مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به تاریخ ۱٤ دسامبر ۱۹٦۰ بە نسبت ملت‌های جغرافیای ایران؛

لذا تمامی نیروهای مترقی، آزادی‌خواه و انقلابی را به تبادل نظر و رسیدن به توافق بر سر خواست‌های مشترک فرا می‌خواند.

منشور ١٠ ماده ای جبهه واحد کوردستان؛

د. پژواک کوکبیان

پلتفرم کوردیا

(نوامبر ۲۰۲۳)

ارجاعات: