دکتر کامران قادری

دکتر کامران قادری، دکترای الکترونیک از دانشگاه BYU آمریکا و از موسسان شرکت امریکایی هولوگرام می‌باشند. زمینه تخصص ایشان اپتیک، میکروسازەها و الگوهای نوین در الکترونیک نور و اپتیک می‌باشد.

لیست آثار و مقالات ایشان به انگلیسی:

https://scholar-google-com.ccl.idm.oclc.org/citations?user=ZBAYcm4AAAAJ&hl=en

Website | + posts