بیانیه جمعی از دانشگاهیان کورد خارج کوردستان در خصوص کنگره مشاهیر کورد

بیانیه جمعی از دانشگاهیان کورد خارج از کوردستان در خصوص برگزاری کنگره مشاهیر کورد در سنندج

هموطنان گرانقدر!
همانطور که اطلاع دارید «کنگره مشاهیر کورد» در روزهای یازدهم و دوازدهم تیرماه امسال در تالار مولوی دانشگاه کوردستان در شهر سنندج و با مدیریت و نظارت مستقیم استانداری این شهر برگزار شد.

اظهارنظرهای مسئولان جمهوری اسلامی، تحمیل و گنجاندن نام برخی مسئولان سیاسی و حتی لشکری فاسد ذیل عنوان مشاهیر کورد در میان تقدیرشدگان، داعیه برگزارکنندگان مبنی بر فرهنگی بودن کنگره، و توجیه و تطهیر سویه سیاسی آن، نارضایتی عمومی مردم ما را در پی داشت.

مسئولان و دست اندارکاران این کنگره در اظهارنظرهای خود بر هویت فرهنگی کورد به مثابه عنصری حاشیه ای از هویت ایرانی و در حقیقت «فارسی» و در چارچوب جغرافیای سیاسی وسیع تر ایران تأکید کردند. در همان حال، پیام حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، به کنگره، ضمن قدردانی از خدمات شایان برخی نویسندگان و هنرمندان کورد به زبان و ادب فارسی، وجود هرگونه تبعیض و نابرابری علیه ملت های فرودست از جمله ملت کورد را به صراحت انکار کرد. از سوی دیگر، تأکید مراجع قدرت در تهران بر «فرهنگی بودن» کنگره از ماهیت سیاسی این پروژه به منظور انکار و کتمان جوهره سیاسی جنبش ملی کورد از سوی ملت حاکم پرده برداشت.

کنگره مشاهیر کورد در حالی برگزار شد که تبعیض و سرکوب سیستماتیک، زندانی کردن، شکنجه، اعدام، کشتار و زخمی کردن روزانه کولبران و کاسبکاران بی دفاع و محدود و ممنوع کردن زبان مادری در فضای عمومی از سوی جمهوری اسلامی همچنان به قوت خود پابرجاست. در همان حال، «زهرا محمدی» آموزگار داوطلب زبان کوردی در شهر سنندج، یعنی محل برگزاری کنگره، در زندان به سر می برد؛ شاعر سالخورده ای چون «رسول کریمی» با زور و فشار مأموران به اداره اطلاعات مهاباد منتقل شده و تحت شکنجه قرار می گیرد. در یک کلام، رفتار حکومت مرکزی ایران در قبال ملت مان در چهار سطح: طرد و محروم کردن از حق حاکمیت سیاسی، انقیاد و به حاشیه راندن اقتصادی، تغییر زبان و فرهنگ، و تحقیر و فرودست سازی روانی از کوردستان مستعمره ای به تمام معنا برای حکومت ساخته است.

بر این اساس، ما، جمعی از دانشگاهیان کورد، که در ذیل همین بیانیه نام خود را ذکر کرده ایم، ضمن ارج نهادن به مقام مشاهیر ملت خود و با علم به این واقعیت که این عزیزان از سر حسن نیت در مراسم مذکور شرکت کرده اند، رفتار جمهوری اسلامی را در قبال حقوق ملت کورد و استفاده ابزاری از فرهنگ، زبان و مشاهیر آن را به قصد لاپوشانی ماهیت سیاسی «مسئله کورد»، به ویژه در شرایطِ امنیتیِ کنونیِ تحمیل شده بر جامعه کوردستان، محکوم می کنیم. ما همچنین با همه کسانی که به شیوه ای منطقی و در دفاع از منافع ملت کورد علیه سیاست های تبعیض آمیز، سرکوبگرانه و استفاده ابزاری از هویت کوردی به منزله بخشی حاشیه ای از هویت ایرانی دادِ سخن دادند و سیاست های فریبکارانه و یک بام و دو هوای جمهوری اسلامی را محکوم کردند، اعلام همبستگی می نمائیم.

پروفسور عباس ولی
دکتر برزو الیاسی
دکتر بابان الیاسی
دکتر پژواک کوکبیان
ساسان امجدی (پژوهشگر)
دکتر خالد خیاطی
دکتر آلان حسنیان
دکتر مجید حقی
حسام دست پیش (پژوهشگر)
دکتر پرویز رحیم
دکتر هژار رحیمی
دکتر مسعود رستمی
ریزان صالح (پژوهشگر)
دکتر کمال سلیمانی
دکتر مغدید سپان
دکتر رحیم سرخی
دکتر منصور سهرابی
دکتر بهروز شجاعی
دکتر آوات علیار
دکتر آلان فتوحی
فراز فیروزی (پژوهشگر)
آلان گوران (پژوهشگر)
دکتر احمد محمدپور
دکتر کامران متین
دکتر ابراهیم ملازاده

 

 

 

Website | + posts