آیا باڤێل تنها بود ؟ خیانت به سرزمین مادری

این نوشته از دیوار فیسبوک وکیل مستفاوف (Vakil Mustafaev) از روسی/انگلیسی اخذ شده است.

[author title=”رئیس جمهور دومین کوردستان سرخ ” image=”http://www.saradistribution.com/foto5/wekil_mistefa.jpg”]وکیل مستفاوف (Vakil Mustafaev) رئیس جمهور دومین کوردستان سرخ در لاچین در سال ١٩٩١ بوده است.[/author]

پسر مرحوم جلال طالبانی. – پاول طالبانی، در برنامەی تلویزیونی گفت: “چرا کردها فقط به من اتهام خیانت می زنند؟” سندی که طی آن نیمی از کردستان و کرکوک به ایران و عراق فروخته شد توسط ١٨ رهبر یەکیەتی، ٨ رهبر PKK و ٤ رهبر گۆڕان امضا شد، اما تنها من را سرزنش می کنند. او گفت: “این انصاف نیست”.

در واقع. چرا همه این احمق که برای کوردها شخصیتی محسوب نمیشود  را سپربلای خود کردەاند و  او را “مجازات” میکنند، هرچند که پیشمرگەها اصلا از او فرمان نمیگیرند، [پس باید قدرت بزرگتری فرمان جابجایی پیشمرگه را صادر کردە باشند.]

بله، پاڤل درست میگوید ، این سه حزب درحالی این چنین خیانت عظیمی را به سرزمین مادری خود انجام دادەند که امید و آینده میلیون ها کردها را نابود کردەاند که نه تنها در تاریخ کوردها بلکه در کل تاریخ بشریت سابقه ندارد. شوکه شدم، لعنت برخائنان.

با این وجود، خائنان، با همراهی با بغداد، نه تنها مردم کوردستان را از آخرین تکە نانی که داشتند ، یعنی درآمد نفت کرکوک، درآمد گمرکی محروم کردند، بلکه انزوای کامل کوردستان از دنیای خارج را همچنین بە اجرا گذاشتەاند، مگر اینکه فقط از طریق ترکیه خرید کالا و محصولات ضروری ممکن باشد.

دشمنان به خوبی فهمیدە بودند که پیشمرگان قهرمان کوردستان نه تنها کرکوک و دیگر شهرها را ، بلکه ظرف یک هفته نیز میتوانند بغداد را پس بگیرند. اما آنها میدانستند که بارزانی نمی خواهد جنگ [برادرکشی] علیه ١٠٠ هزار پیشمرگه تحت فرماندهی PUK که [پس از امضای این خیانت قانونا] در کنار ارتش عراق و ایران انجام دهد. این به صدها سال برادرکشی و فاجعه بزرگ و خصومت میان کردها تبدیل میشد. در حالیکه همزمان، بغداد و تهران، با حمایت پیشمرگه  PUK ، آماده حمله به هەولێر و دهوک هم بودەاند.

حکومت کوردستان به رهبری آقای بارزانی از روی استیصال اقداماتی را برای جلوگیری از تجاوز عراق به کوردستان از طریق انجام مذاکرات فوری با ایالات متحده، فرانسه، آلمان، انگلستان و دیگر کشورها انجام دادە است ، که بغداد را مجبورنمود تا به طورموقت نیات جنایتکارانه خود را رها کند.

پس از آن دشمنان تصمیم گرفتند که با  “شورش گرسنگان” کوردها را علیه مقامات حکومت خود سازماندهی کنند و به این بهانه و زیر نام جابجایی تش شیعه عراق و ایران ، دومین اشغال “صلح آمیز” کوردستان را به انجام برسانند.رهبران گۆران و یەکیەتی میدانستند که سازماندهی شورش ها آسان باشد، اما نمیدانستند که مدیریت توده بسیار مشکل باشد.

در واقع، جمعیت نه تنها به دفاتر وساختمان پارتی و دولت، بلکه دفاتر PUK، Gorran، کۆملەی اسلامی حمله کردند، علاوه بر این، زندگی خود رهبران یەکیتی و گۆڕان و مصونیت جانشان  در معرض خطر قرار دارد ، لذا آنها به سرعت پیشمرگان را به شهرها گسیل و اقدامات لازم برای پایان دادن به ناآرامی ها را انجام دادند. علاوه بر این، سازمان دهندگان شورش ها نمی خواستند طرح های دشمنان خود را به پایتخت کوردستان، به دهوک و بسیاری از شهرهای دیگر که جمعیتشان نیازشان به آزادی نیاز فراتر از نیاز به نان است، گسترش دهند،

به لطف کوردان وطن پرست و رهبری کوردستان، دشمنان خارجی و داخلی کوردستان ضربه ای کشنده دریافت کرده اند. نکته اصلی این است که بسیاری از ساکنان مناطق سلیمانیه و حلبجه متوجه شدند که احزاب خودی همانند PUK، Gorran و کومله اسلامی آنها را به وادی بردگی ایران ، نابودی و شرمساری راهی میکنند.

با این حال، همانطور که می گویند: “دشمن خواب نیست و دست روی دست میگذارد” آنها باید در ازای پولی که از بغداد و تهران دریافت میکنند پروژەای انجام دهند ، لذا امروز رهبران “گۆڕان” از طرفداران خود خواستند تا به اعتراضات گسترده علیه کوردستان ادامه دهند.

بله، برای خائنان پول و منافع از هر چیز دیگری، خصوصا سرنوشت مردم و سرزمین مهمتر است و ما دوباره این را تجربه میکنیم.

بیجهت نیست که لنین گفت: “ما  را ” دوستان “بازداشت میکنند، و آنها “از دشمنان ما هستند.”

سپاس و قدردانی از پیشمرگان قهرمان که قهرمانانه کشورخود را از دشمنان خارجی محافظت نمودند اما پاسداری ومحافظت از دشمنان داخلی، بسیار دشوارتر است.

بنابراین، من از مردم میخواهیم که هوشیار، هوشیار و یک بار دیگر هوشیار باشند.

فقط دو هدف و آرمان را باور کنید: ١) ایمان به شرافت و یکپارچگی مردمان کورد ٢) ایمان و باور به کوردستان یکپارچه

هر رهبری که این دو آرمان را اعلام میکند بارزه به شما ارائه می دهند، راهی برای شکست دادن و غرق شدن است.

حرکت و خواست ما روا و بجاست و پیروزی با مردمان بزرگوار و شجاع است.

Website | + posts