کتاب صورت معقول و شورشیان نامعقول

هێڕش قادری

کتاب_دوم دکتر هێڕش (ذکریا) قادری تحت عنوان “صورت معقول و شورشیان نامعقول” که حاوی مطالبی در مورد فرهنگ و سیاست می باشد، چاپ شده و اکنون در دسترس تاریخ پژوهان قرار دارد. در این نسخه به بررسی هبوط «خوددا» به پردیس و صعود بشر به فردوس تا مرگ خدا و بازگشت «خوددا» خواهد پرداخت.
مطالعه کامل و دقت در پرهیز از انتشار دیگر نسخ توصیه می‌شود، فایل PDF این کتاب در ذیل پست قابل دسترسی می‌باشد.

Website | + posts