ایرانی چپ و راست ندارد

ئاسۆ قوربانی
در شبکه های ملی دولت ایران جعلی به توهین های زیادی بر میخوریم که به فرهنگ و لباس کوردی توهین میشود اما هیچ گاه این اتش به اختیار های دولت ایران جعلی از سوی به اصطلاح روزنامه نگاران تحلیلگران و سیاسیون ایرانی هیچ گونه واکنشی دیده نمیشود .حال که این خبر در رسانهای شما که احزاب ملت کورد تروریست خوانده شده اند حذف شده و گویا شما از حذف این پست آغشته به فاشیسم ایرانی نارحت و بر افروخته شده و همچون مرغی پر کنده دست به واکنشهای هستریک زده و خود را به در و دیوار میکوبید که چرا این پست از خروجی کانال حذف شده است جناب (وحید فرخنده) میخواستم این پیامم رو به تو و امثال تو باشد اما حال که شاهد این هستم با گسترش شبکه های اجتماعی حس ایرانی بودن ملیتهای تحت اسارت دولتی جعلی به نام دولت ایرانی در درون فاشیزم گونه تو و امثال تو بیشتر رو به رشد است .شما در این خزعبلات خود که تحت عنوان تروریست تجزیه طلب بودن کورد منتشر کرده اید مدعی هستید که ترک لر بلوچ و عرب یک ملت هستند
اول اینکه کوردستان فقط در این جغرافیای جعلی ایران وجود ندارد بلکه کورد فقط چشمه کوچکی از ان در دولت ایران جعلی میباشد و بیشترین جمعیت در تورکیه اشغالی میباشد حال میشود ترکیه جوان که صد سال از وجود ان میگذرد باید کوردستان اشغالی تحت اسارت ترکیه را با ملیت ترکی نامید!!
دوم اینکه شما اه و فغان بر میکشید که این احزاب تروریست مرزبانان ما را به شهادت میرسانند اما ایا به بعد دیگر قضیه نیز با اذعان کرده اید که ماهانه بیشتر از تعداد انگشتان دست توسط همین مرزبانان غیر کورد هستند که با شلیک مستقیم به کمر به بالا کولبران را که برای نان شب مجبور به این شغل کثیف شده میکشند و چهار پایانشان را نیز رگبار میبندند ایا اگر این مرز بانان کورد را هموطن خود میدانستند چنین بە انان بخاطر چند بکس سیگار و یا چند کیلو گرم چای انان را با شلیک مستقیم میکشتند !!!
شما در ادامه میگویید که فعالیت مسلحانه را اسپانیاییها برای کاتالون ها و اسکاتلندیها مجاز نمیدانند حال باید یک سوال ازـشما بپرسم در این کشور سهم قدرت سیاسی نه حتی در این رژیم که در رژیم شاه نیز چقدر بود تا انان جواب تبعیض را با اسلحه ندهند سهم سلتیک ها و کاتلون ها در قدرت را در ان کشور ها با ایران جعلی مقایسه میکنید این ملیتها که خود به انها اشاره کردی با وجود بر خورداری از تمامی مزایا هنوز هم حاضر به ماندن در این چهار چوب نیستند و سلتیکا و کاتالون ها در یکی دو ساله اخیر رفراندوم کرده و از سوی کاتالونها با بیشترین ارا خواهان جدایی بودند بهر حال ما هیچ وقت حاضر به تسلیم در چهار چوب دولت ایران جعلی که با منابع ملیتهای تحت ستم تغذیه میکند و تهران و اصفهان را تبدیل به غول های اقتصادی کرده که سنترالیزم اقتصادی در این کشور در این چند شهر فارس متمرکز شده و سهم ملیتهای عرب و کورد و بلوچ از منابعشان فقر و بیکاری مفرط میباشد
این جنوسایدهایی که شما در مناطق غیر فارس به بار اورده اید فقط یکی از عوامل تشکیل احزاب مسلح کوردی میباشد
تو مدعی هستی که به قیمت جانت هم حاضر به مقابله با تجزیه ایران می ایستی نکند واقعا باورتان شده است که خاک کردستان باید همیشه به عنوان جزیی از این جغرافیای جعلی باقی بماند. لابد فکر میکنید که ساکنان کوردستان همیشه مستاجر و ایران صاحب خانه است‌؟!!
نه خیر جانم ساکنین کوردستان هیچگاه خود را مستاجر ندانسته و این را شما پان ایرانیستها در شادی ساکنان کوردستان برای رفراندوم در کوردستان اشغال شده از سوی دولت جعلی عراق به وضوح به چسم خود دیدید که ساکنان کوردستان برای رفراندوم اوای هموفونیک سر دادند .
بیایید یک سوال از شما بپرسم اگر ایران و یا فارسستان به اشغال چهار کشور در می امد ایا این حق را برای خود مشروع میدانستید که وطن اشغال شده ی خود را از چنگال چهار اشغالگر ازاد کنید یا این توهم را قبول میکردید که فارسستان هر کدام جزو لاینفکی از ان کشورها میباشد و نباید دست به اقدامی زد
در ادامه اقای مازیار شکوری گیل چالان در راستای ادامه تصدیق سخنان وحید فرخنده گویا که در اساس نامه حزب دمکرات این مرز بندی را به مردود شمرده و سعی در احقاق حقوق کورد به عنوان ملت را دارند و مرز بندی های فعلی را به رسمیت نمیشناسند .
بله باید اذعان کنم که کورد این مرزهای ترسیم شده را که توسط استعمار گران بریتانیا و فرانسه پیمانکار این دیوار کشی منحوس بودند را کوردها به رسمیت نمیشناسند و نخواهند شناخت
همچنین گویا شما این نگرانی خود را که طرح دولت فدرال زمینه را برای استقلال فراهم میکند و این نکته دکتر قاسملوو را که گفته فعلا کردستان پتانسیل ایجاد دولت خودکفا را ندارد را اشکار و به نگرانی خود دامن میزنید اما من در جواب میگویم اگر ان زمان دکتر قاسملو که گفته کردستان فعلا پتانسیل خودکفایی دولت مستقل را ندارد من
در جواب به تو خواهم گفت که اگر ان زمان بحث فدرالی را دکتر قاسملو درپیش گرفت من اکنون مخالف فدرالی بوده و معتقدم که کوردستان 100%پتانسیل خودکفایی را دارد
کوردستان یا مادر ما سرشار از منابع طبیعی میباشد
مادر ما کردستان پتانسیل کشاورزی بالقوه دارد که میتواند دو برابر و حتی سه برابر جمعیت خود را از لحاظ کشاورزی ساپورت کرده .
مادر ما کوردستان سرشار از منابع اب میباشد که با بستن اب خود میتواند جواب مشت را با گرز بدهد
حال من از شما میپرسم جناب گیل چالان
اگر منابع ملیتهای کورد بلوچ و عرب تعذیه نکنید شما به جز برهوت و کویری شوره زار بی اب و علف چند ماه میتوانید خودکفا و مستقل سر پاهای خود با ایستید ؟
همچنین در ادامه فرمایشات انشتین وار خود ادامه میدهید که مبنای تشکیل یک کشور وسعت سرزمین و داشتن پرچم و سرود ملی میباشند
در جواب باید به شما بگویم همین کوردستان در صورت تشکیل یک کشور جمعیتش از تمام جمعیت ایران جعلی که بدون احتساب کورد و با احتساب ملیتهای دیگر بلوچ عرب ترک و کاسی 60الی 65ملیون خواهد بود که کردستان به تنهایی جمعیت بالغ بر 50الی55ملیون نفر خواهد بود
دیگر اینکه شما معیار های داشتن یک دولت را سرود و پرچم جدا عنوان کرده اید
که در جواب باید گفت قدمت پرچم کورد از قدمت تشکیل دولت ایران جعلی که 90سال است ایران تشکیل شده بیشتر است و سرود نیزکه سرود ای دشمن هنوز زنده است ملت کورد زبان را فکر کنم شنیده باشی و نیاز به توضیح نیست چون ادامه بحث از صبر خوانندگان نیزخارج است.
و در اخر شما از این نارحت هستید که بخاطر اینکه حزب دمکرات فقط از مردم کورد درخواست کرده که به یاری حادثه دیدگان حادثە ساختگی موسوم به سپاه لرزه که سپاه در ازگله ایجاد کرد و منجر به کشته شدن مردم کوردستان شد
دولت ایران جعلی اگر کمک های مردم کوردستان را که خود برای حادثه دیدگان میبردند نمیدزید کوردستان محتاج اشک تمساح های امثال جواد خیابانی و علی دایی نبوده و نیست
شما ها از مال دزدی و از کیسه خلیفه میبخشید انهم با منت!!!!
Website | + posts