چهارشنبه فراخوان اعتصاب و فلج نمودن رژیم

کمیته‌ زنان و جوانان محلات سنه: تنها با آمدن شماست که پیروزی‌ مسجل می‌شود

مرکز خبر

امروز سه‌شنبه ١٩ مهرماه، کمیته‌ی زنان و جوانان محلات سنه طی فراخوانی از خلق‌های سراسر ایران خواستند که به قیام و اعتصاب سراسری در ایران به تاریخ روز چهارشنبه ٢٠ مهرماه بپیوندند. کمیته‌ی زنان و جوانان محلات سنه اعلام کردند که تنها با آمدن شماست که پیروزی‌ مسجل می‌شود و از همه‌ی مردم خواستند که با ایجاد کمیته‌ی محلات در سطح شهرها علیه نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ایستادگی کنند.
متن کامل بیانیه‌ی زنان و جوانان محلات سنه به شرح زیر است:
خلق‌های به ستوه آمده و مردم شریف ایران
این صدای انقلاب ایران است؛ صدای انقلاب ایران را از کوردستان می‌شنوید.
نزدیک به یک ماه از عصیان سراسری مردمان چهارسوی ایران می‌گذرد. مقاومت بی‌نظیر ما علیه رژیم تا دندان مسلح و جنایت‌کار جمهوری اسلامی برگی تازه از مبارزه علیه ستم در تاریخ است و دستاوردهای بزرگی به همراه داشته است.
اکنون در ادامه‌ی قیام سراسری ملت ایران، مبارزه‌ی بی وقفه‌ی خلق کورد در سنندج وارد مرحله‌ی جدیدی شده است. توحش سرکوب‌گران رژیم در جنایت علیه مردم حد و حدودی نمی‌شناسد و خون ریخته‌ی جوانان شهرمان گواه این واقعیت است. البته نباید از یاد برد که در مقابل نیز زنان و جوانان دست به چنان مقاومت بی‌همتایی زده‌اند که پژواکش به سراسر ایران رسیده و سرکوب‌گران را مستأصل و مأیوس کرده است. مقاومت جمعی ما نشان داد ایمان بر گلوله پیروزی قطعی دارد. اما ادامه‌ی این مقاومت و به سرانجام رساندن نهایی آن بی‌گمان در گرو مبارزه‌ی پیگیرانه‌ی دیگر شهرها و ایجاد هماهنگی میان آن‌هاست. در حال حاضر خلق ما موفق شده نیروهای از پیش مستقر نظامی در شهر را به طور کامل و قطعی زمین‌گیر کند. به همین دلیل حکومت از چند روز گذشته اقدام به گسیل نیروهای پشتیبان از شهرهایی همچون همدان و یزد برای سرکوب مقاومت سنندج کرده است.
مردم آزادیخواه سراسر ایران
سنندج اکنون سنگر انقلاب ایران است و تنها با به میدان آمدن شماست که پیروزی‌اش (که پیروزی شماست) مسجل می‌شود. از این رو است که زنان و جوانان مبارز سنندج و نیز دیگر شهرهای کوردستان و ایران را به قیام و اعتصاب سراسری به تاریخ چهارشنبه ٢٠ مهرماه در هر ساعتی از روز و شب فرا می‌خوانیم. اعتراض هرچه گسترده‌تر در محلات، دانشگاه‌ها و خیابان‌ها، و اعتصاب کسبه ، بازاریان و مراکز صنعتی و تولیدی همچون گذشته مبارزه‌ی ما را به پیش و نیروی فرسوده و بی‌شرافت آنان را عقب خواهد نشاند. از همگان خواستاریم با ایجاد کمیته‌ی محلات در سطح شهرها، خصوصاً شهرهایی که نیروی سرکوب آنان به شهر دیگر هجوم برده، با اقدام هماهنگ و مؤثر، علیه نیروی ارتجاع ایستادگی کنند.
دست توانای تمام مردم ایران را از آذربایجان تا بلوچستان به گرمی آتش می‌فشاریم.

Website | + posts